Laatst gemeten watertemperatuur: 21.2 °C op 02-07 14:58

UPDATE Coronavirus (COVID-19)

15 mei 2020

Beste leden,

Afgelopen vrijdag 8 mei is het protocol “Verantwoord Zwemmen” gepubliceerd. Dit protocol is tot stand gekomen en opgesteld door de samenwerkende partijen in de zwembranche, in samenspraak met het RIVM. Het protocol zorgt ervoor dat daar waar mogelijk – onder strikte voorwaarden – weer op een veilige en verantwoorde manier kan worden genoten van de zwemsport/zwembaden. Alle zwembadinrichtingen zullen zich moeten houden aan deze voorwaarden en zullen hier ook op moeten handhaven.

Zwembad Jekerdal zal pas open kunnen als de benodigde maatregelen die hiervoor getroffen dienen te worden realiseerbaar zijn, en als de gezondheid van iedereen die ons zwembad bezoekt afdoende is gewaarborgd. Als bestuur zijn wij aan het bekijken hoe wij als Zwembad Jekerdal – opererende met uitsluitend vrijwilligers – aan de strikte voorwaarden kunnen voldoen. Wij merken hierbij op dat veiligheid voor eenieder en draagvlak van onze actieve vrijwilligers en leden voorop staat.

Rekening houdende met bovenstaande verwachten wij dat een eventuele opening niet eerder zal plaatsvinden dan aanvang juli. Wij streven ernaar om een definitief besluit midden juni met jullie te delen. Als er tussentijds nieuws is melden we dit.

De vrijwilligersdiensten gedurende de sluiting komen derhalve te vervallen.
Wanneer het zwembad weer open gaat, zijn vanaf dat moment de ingeroosterde leden ook weer verplicht om hun diensten in te vervullen.

Hartelijke groet,
Het bestuur van Vereniging Zwembad Jekerdal

Zwembad Jekerdal