Laatst gemeten watertemperatuur: 21.1 °C op 02-07 14:17

Beste leden,
We zitten in de afrondende fase om conform richtlijnen RIVM Zwembad Jekerdal te openen. We hebben als doel het Zwembad Jekerdal te openen in de eerste helft van juli 2020. De komende anderhalve week gaan we hiervoor nog een aantal cruciale testen doen. We zullen binnenkort ook uitleggen op basis van welke afspraken we dan open zullen gaan, .
We willen u wel alvast voorbereiden op een aangepast toegangsbeleid. Omdat we de 1,5 meter regel moeten aanhouden zullen we met een maximaal aantal bezoekers per dag gaan werken. Om dit te kunnen realiseren hebben we de afgelopen periode gewerkt aan een registratiesysteem, hiermee kunnen we het aantal bezoekers reguleren.
Dit seizoen zal er geen fysiek ledenadministratie spreekuur plaatsvinden, de ledenadministratie is via email bereikbaar. Nieuwe leden zullen de pasjes thuisbezorgd krijgen, evenals de leden die een nieuw pasje hebben aangevraagd. Vooralsnog zullen er geen introductiekaarten worden verkocht.
Zwembad Jekerdal