0 leden aanwezig op 19-06 10:20
Laatst gemeten watertemperatuur: 20.3 °C op 19-06 10:10

Contact

Vereniging Zwembad Jekerdal
Postbus 81
6200 AB Maastricht
Coördinator tel. 043-3250397 (alleen tijdens openingstijden van het zwembad)

 

Opzeggingen
Opzeggingen voor een nieuw seizoen dient u vóór 1 januari van dat seizoen door te geven via ledenadmin@jekerdal.nl of schriftelijk naar bovenstaande adres.
Vermeld Uw huishoud nummer, en alle leden die zich willen afmelden.
Realiseert U zich wel dat afmelden definitief is, en mocht U zich bedenken dan begint U weer onderaan de (lange) wachtlijst.

 

Coördinator en rooster
Met alle vragen die bestemt zijn voor de coördinator, bijvoorbeeld over uw vrijwilligersdienst, kunt u tijdens openingstijden telefonisch contact opnemen met de dienstdoende coördinator. Deze kan u vaak direct helpen.
Buiten openingstijden is er niemand in het zwembad aanwezig die de telefoon opneemt.

 

Bankrekening contributiebetaling: 1118.88.166
Vermeld altijd Uw huishoud nummer, en bij voorkeur vanaf het bankrekening nummer zoals U dat heeft aangemeld aan Jekerdal (zie Uw persoonlijke pagina hiervoor.) Dit hebben onze vrijwilligers van de ledenadministratie nodig om Uw betaling aan Uw huishouden te koppelen.
IBAN NL61RABO0111888166
BIC RABONL2U

 

Bankrekening wachtlijst:  1477.55.484 
Vermeld altijd Uw wachtlijst nummer
IBAN NL17RABO0147755484
BIC RABONL2U

 

Inschrijfgeld voor de wachtlijst is vanaf 2014  € 10,- per gezin.
Wanneer na één maand na aanmelding geen inschrijfgeld is ontvangen, dan worden de aanmeldingsgegevens uit de wachtlijst verwijderd.

 

Ledenadministratie: ledenadmin@jekerdal.nl
Wachtlijstadministratie: wachtlijst@jekerdal.nl
Algemene zaken: contact@jekerdal.nl