0 leden aanwezig
Laatst gemeten watertemperatuur: 17.8 °C op 26-09 04:50

Annuleer svp je reservering als je weg gaat

Door het mooie weer de komende dagen is het erg druk en zijn de beschikbare plekken helaas snel op. Dringend verzoek om je reservering te annuleren als je weg gaat. Op deze manier kunnen andere leden alsnog komen zwemmen. Alvast bedankt!

Hoe annuleer je de reservering?

Misbruik toegangspasjes

We merken dat er misbruik gemaakt wordt met de toegangspasjes doordat de pasjes momenteel niet op pasfoto gecontroleerd worden. Per direct krijgen de vrijwilligers bij de poort opdracht pasjes te controleren, bij de ingang en de uitgang. Als het pasje bij die controle niet overeenkomt met de houder van het pasje wordt het desbetreffende pasje meteen ingenomen en heeft die persoon geen toegang meer.

We gaan open op woensdag 8 juli!

En samen met jullie gaat dit lukken op een veilige en verantwoorde manier.

Er zijn natuurlijk wel een aantal belangrijke zaken anders dan normaal. Voor de veiligheid en gezondheid van ons allemaal volgen we de meest recente RIVM-richtlijnen.

De belangrijkste regels zijn:

路聽聽聽聽聽 Reserveren om te komen zwemmen is verplicht*

路聽聽聽聽聽 Houd 1,5 meter afstand zowel in als buiten het water (voor personen boven 18 jaar)

路聽聽聽聽聽 Was/desinfecteer goed je handen bij binnenkomst

路聽聽聽聽聽 Thuis douchen

路聽聽聽聽聽 Volg de looproutes

路聽聽聽聽聽 Blijf thuis als je ziek bent

Wij merken hierbij op dat wij op iedereen een beroep doen om deze regels ook daadwerkelijk in acht te nemen. Je kunt dus ook worden aangesproken door andere leden als je je niet aan de afgesproken regels houdt. Blijf vooral vriendelijk en tolerant naar elkaar, dit doen we alleen omdat we graag allemaal gezond willen blijven.

Voor leden die de regels niet naleven is g茅茅n plaats in onze vereniging, het bestuur zal in deze niet schromen leden te royeren. Mocht blijken dat de regels structureel niet worden nageleefd, zal het bad helaas voor de rest van het seizoen worden gesloten. Nogmaals; in lijn met het credo van de rijksoverheid: We kunnen dit alleen samen doen!

*Reserveren聽
Om te kunnen reserveren hebben we een handige app laten maken. De app zelf en de instructie zullen we binnenkort delen. 聽Met de app kun je heel eenvoudig zien of er nog plek is en vervolgens reserveren, als het dag-maximum bereikt is kun je niet meer reserveren. Alleen als je gereserveerd hebt kun je komen zwemmen. Let op; dit seizoen kunnen introducees vooralsnog niet mee komen zwemmen.

Met je ledenpas scan je in bij het entreepoortje en krijg je toegang tot het zwembad, als je weg gaat scan je uit bij het poortje bij de nieuwe uitgang. Ben je je ledenpas vergeten, dan kun je niet inscannen en dus niet naar binnen. Ben je je ledenpas kwijt of is de pas stuk? Dan zul je eerst een nieuwe ledenpas moeten aanvragen, de ledenadministratie zorgt dat je nieuwe pasje geprint wordt en neemt vervolgens contact met je op.

Kantine & terras
Je mag alleen op het terras van de kantine zitten als er vrije plaatsen zijn, zitten is op het terras dus verplicht. Wacht even op je beurt als er geen plek is. Dringend verzoek om het terras niet zelfstandig uit te breiden of te verzetten. Ook bij de horeca geldt uiteraard de 1,5 meter regel. Ten overvloede: porselein en glaswerk is alleen toegestaan op het terras en niet in het zwembad en op de weide. Marlies heeft koffie to-go en diverse dranken in blikjes. Bij de horeca kun je dit seizoen ook contactloos betalen.

Dankwoord
Namens het bestuur grote dank aan de mensen聽die allemaal hebben meegewerkt om Zwembad Jekerdal op een veilige en verantwoorde manier te kunnen openen; De badmeesters, de co枚rdinatoren, de technische dienst, onze tuinploeg, de kernvrijwilligers, de IT afdeling, de ledenadministratie, juridische zaken, de Provincie, Gemeente Maastricht, Zwembad de Geusselt, Zwembad Mosaqua, Reddingsbrigade Maastricht, het EHBO- en BHV opleidingsbedrijf, de horeca en nog veel meer, vooral vrijwilligers,聽die op enige manier betrokken zijn geweest.

Hartelijke groet en alsnog een mooi zwemseizoen toegewenst

Anita, No毛l, Cyriel, Toine, Racheel en Roger

Beste leden,
We zitten in de afrondende fase om conform richtlijnen RIVM Zwembad Jekerdal te openen. We hebben als doel het Zwembad Jekerdal te openen in de eerste helft聽van juli 2020. De komende聽anderhalve week gaan we hiervoor nog een aantal cruciale聽testen doen. We zullen binnenkort ook uitleggen op basis van welke afspraken we dan open zullen gaan, .
We willen u wel alvast voorbereiden聽op een aangepast toegangsbeleid. Omdat we de 1,5 meter regel moeten aanhouden zullen we met een maximaal aantal bezoekers per dag gaan werken. Om dit te kunnen realiseren hebben we de afgelopen periode gewerkt aan een registratiesysteem, hiermee kunnen we het aantal bezoekers reguleren.
Dit seizoen zal er geen fysiek ledenadministratie spreekuur plaatsvinden, de ledenadministratie is via email bereikbaar. Nieuwe leden zullen de pasjes thuisbezorgd krijgen. Voor de leden die een nieuw pasje hebben aangevraagd, zal een afspraak gemaakt worden hoe de pasjes kunnen worden opgehaald.
Vooralsnog zullen er geen introductiekaarten worden verkocht.

VACATURE

Vereniging Zwembad Jekerdal zoekt een Algemeen bestuurslid

Vereniging Zwembad Jekerdal, het prachtige buitenzwembad in het centrum van Maastricht dat volledig in stand wordt gehouden door vrijwilligers, is op zoek聽naar een algemeen bestuurslid met ervaring in de communicatie en liefst enige affiniteit heeft met juridische zaken.

Wij zoeken bestuursleden die voldoende vrije tijd hebben, proactief zijn, kunnen samenwerken maar ook de discussie aan durven gaan.聽Bestuursleden bepalen gezamenlijk de koers van de vereniging en je levert in de bestuursvergaderingen een actieve bijdrage. Tegelijkertijd wordt van bestuursleden verwacht dat ze bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken. Als algemeen bestuurslid ben je vooral verantwoordelijk voor de communicatie en regelgeving maar ook andere voorkomende zaken waar handjes nodig zijn.

Je takenpakket bestaat uit onder meer uit:

– de digitale nieuwsbrief

– bedenken van een communicatiestrategie/ communicatieplan,

– verbeteren van de algehele communicatie van oa de website en de statuten met inachtneming van de geldende regels

– co枚rdineren en cre毛ren van聽nieuwsberichten voor website, nieuwsbrieven en communicatie rondom activiteiten

– controleren / opzetten en toepassen van AVG-regels

 

Jij bent de perfecte match, want

–聽聽聽聽聽聽聽聽Je hebt ruime ervaring met communicatie

–聽聽聽聽聽聽聽聽Je hebt juridische kennis en ervaring

–聽聽聽聽聽聽聽聽Je bent proactief, flexibel en hebt een open blik

–聽聽聽聽聽聽聽聽Je bent mensgericht en verbindend

–聽聽聽聽聽聽聽聽Je hebt uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden

–聽聽聽聽聽聽聽聽Je hebt bestuurlijke en organisatorische sensitiviteit

–聽聽聽聽聽聽聽聽Je bent creatief en besluitvaardig

–聽聽聽聽聽聽聽聽Je draagt Vereniging Zwembad Jekerdal een warm hart toe

 

Het bestuur vergadert elke maand. Daarnaast is er twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering, in mei en november.

Bij interesse ontvangen we graag een schriftelijke motivatie en cv voor 1 augustus 2020 op emailadres聽bestuur@jekerdal.nl, waarna een ori毛nterend gesprek zal worden ingepland. De gesprekken zullen medio september plaatsvinden zodat we de kandidaat tijdens de Algemene Ledenvergadering in het najaar kunnen voordragen.

 

We nodigen leden uit om te solliciteren. Alleen als er geen geschikte kandidaat binnen het huidige ledenbestand te vinden is, zullen we deze vacature uitzetten voor niet leden.

Nieuwe horeca exploitant gezocht op basis van pacht聽

 

Vereniging Zwembad Jekerdal is voor volgend seizoen op zoek naar een nieuwe, gastvrije en ondernemingsgezinde uitbater / pachter voor het horecagedeelte. We zoeken een enthousiaste horecaondernemer met de vereiste diploma’s en vergunningen om 4,5 maand per jaar (van 1 mei tot medio september) tijdens de openingsuren van het zwembad onze leden te verwennen met drank en spijs.

 

De taken zijn onder andere:
– exploitatie聽van bar en terras: het volledig zelfstandig beheren van alle in- en verkoop聽van dranken en spijzen
– de bediening van de bar en terras
– schoonhouden聽van bar en terras en bijbehorend聽sanitair
De bar en het terras zijn dagelijks open tijdens de geldende openingstijden van het zwembad.

 

Er zal regelmatig overleg plaatsvinden met het bestuur en na 3 maanden zal een evaluatie gepland worden.

 

We gaan graag met jou in gesprek om te horen hoe jij de exploitatie voor ogen hebt en wat jij gaat toevoegen aan de horeca beleving bij Zwembad Jekerdal. Heb je interesse? stuur uiterlijk 21 augustus een e-mail naar bestuur@jekerdal.nl met daarin een introductie van jezelf. Medio september zullen we de gesprekken gaan voeren.

UPDATE Coronavirus (COVID-19)

15 mei 2020

Beste leden,

Afgelopen vrijdag 8 mei is het聽protocol 鈥淰erantwoord Zwemmen鈥聽gepubliceerd. Dit protocol is tot stand gekomen en opgesteld door de samenwerkende partijen in de zwembranche, in samenspraak met het RIVM.聽Het protocol zorgt ervoor dat daar waar mogelijk 鈥 onder strikte voorwaarden – weer op een veilige en verantwoorde manier kan worden genoten van de zwemsport/zwembaden. Alle zwembadinrichtingen zullen zich moeten houden aan deze voorwaarden en zullen hier ook op moeten handhaven.

Zwembad Jekerdal zal pas open kunnen als de benodigde maatregelen die hiervoor getroffen dienen te worden realiseerbaar zijn, en als de gezondheid van iedereen die ons zwembad bezoekt afdoende is gewaarborgd.聽Als bestuur zijn wij aan het bekijken hoe wij als Zwembad Jekerdal 鈥 opererende met uitsluitend vrijwilligers – aan de strikte voorwaarden kunnen voldoen. Wij merken hierbij op dat veiligheid voor eenieder en draagvlak van onze actieve vrijwilligers en leden voorop staat.

Rekening houdende met bovenstaande verwachten wij dat een eventuele opening niet eerder zal plaatsvinden dan aanvang juli. Wij streven ernaar om een definitief besluit midden juni met jullie te delen. Als er tussentijds nieuws is melden we dit.

De vrijwilligersdiensten gedurende de sluiting komen derhalve te vervallen.
Wanneer het zwembad weer open gaat, zijn vanaf dat moment de ingeroosterde leden ook weer verplicht om hun diensten in te vervullen.

Hartelijke groet,
Het bestuur van Vereniging Zwembad Jekerdal

UPDATE Coronavirus (COVID-19)

7 mei 2020

Beste leden,
Gisteren heeft de overheid haar 鈥渃orona-routekaart鈥 voor de komende maanden gepresenteerd. Op hoofdlijnen is toegelicht hoe Nederland langzaam uit de intelligente lockdown zal komen. Als Zwembad Jekerdal volgen we deze ontwikkeling op de voet, meer specifiek bekijken welke gevolgen de nieuwe – nog te publiceren – richtlijnen hebben voor ons recreatieve zwembad. Op dit moment zijn nog veel zaken onduidelijk en kunnen wij nog geen antwoord geven over een (eventuele) opening en zo ja, wanneer en onder welke voorwaarden. De komende dagen hopen wij hier meer duidelijkheid over te krijgen en zullen wij dit ook zo spoedig mogelijk met jullie communiceren. Wij willen wederom een weloverwogen besluit nemen, waarbij het respecteren van de richtlijnen, veiligheid en draagvlak voorop staan.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Zwembad Jekerdal

Update Coronavirus (Covid19)

UPDATE Coronavirus (COVID-19)
23 april 2020

Beste leden,

Na de update van het kabinet mbt de maatregelen aangaande het Coronavirus op 21 april jongstleden, handhaven we eerdere berichtgeving dat Zwembad Jekerdal in ieder geval tot 1 juni gesloten zal blijven. We zijn met o.a. de Provincie in overleg om de voorwaarden voor opening 鈥 indien groen licht – daar waar mogelijk in te vullen. Verder hebben we moeten besluiten na eventuele opening voorlopig geen fysiek ledenspreekuur en ook geen verkoop van introductiekaartenverkoop te faciliteren, omdat we de veiligheid van onze vrijwilligers en onze leden niet kunnen waarborgen. Daarnaast denken we ook al na hoe we Zwembad Jekerdal – daar waar mogelijk – na eventuele openstelling in kunnen richten voor een 1,5 meter afstand omgeving.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van Jekerdal

Coronavirus

Beste leden,

Afgelopen maandag heeft het kabinet extra maatregelen bekend gemaakt om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent voor Zwembad Jekerdal dat wij de opening moeten uitstellen en zeker tot 1 juni gesloten zijn.

We benoemen in het kader van de veiligheid en wettelijke verplichting dat we tevens nog een praktische uitdaging hebben omdat de badmeesters en co枚rdinatoren nog niet gecertificeerd zijn voor de start van het nieuwe seizoen. 聽Door de COVID-19 maatregelen gaan de benodigde opfrisuurtjes zwemvaardigheid en de resterende EHBO/BHV cursussen niet door. We kunnen deze pas weer oppakken als mensen weer bij elkaar mogen komen. Voor de EHBO/BHV zijn we aan het kijken voor een alternatieve oplossing. We zijn ook in gesprek met gemeente en provincie hoe hier mee om te gaan.

Voor vragen kan een mail gestuurd worden naar聽algemenezaken@jekerdal.nl

Lees hieronder de maatregelen van de overheid:聽https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Jekerdal

Zwembad Jekerdal