2 leden aanwezig op 15-09 18:23
Laatst gemeten watertemperatuur: 20 °C op 15-09 18:53

Incasso mislukt of gestorneerd, wat nu?

Huishoudens waarvan de contributie inning niet in orde is zullen automatisch op non actief gezet worden, en via de email geïnformeerd worden. Indien u wilt storneren dan graag contact opnemen met de leden administratie voor een toelichting.

Geen geld meer overmaken want we controleren de bankrekening niet meer iedere week. Het verzoek is om dan op het spreekuur de contributie te komen voldoen.

Nieuw seizoen 2019

De mensen die nu nog op de wachtlijst staan willen wij streng adviseren om hun e-mailadres up-to-date te houden.
Ook dit jaar bleken er e-mailadressen en telefoonnummers in de wachtlijst voor te komen die niet meer kloppen. Hierdoor ontstaat voor de vrijwilligers van de ledenadministratie een hoop extra werk om deze wachtlijstleden alsnog te kunnen bereiken. Wanneer wij geen contact met u kunnen maken, zullen uw gegevens op de wachtlijst worden bevroren.
Ook voor de leden in het definitieve ledenbestand is het belangrijk dat hun e-mailadres ten alle tijden up-to-date is.
Een ieder kan dit zelf verwerken in haar/zijn wachtlijstpagina c.q. persoonlijke pagina door in te loggen via de website.

Mocht u er echt niet uitkomen dan is de ledenadministratie ten alle tijden bereid u daarbij te adviseren c.q te helpen.
Dit kan per e-mail aan <ledenadmin@jekerdal.nl>

 

Wat kost een nieuwe toegangspas?

Bij nieuwe pasfoto, nieuw Huishoudennummer (na afsplitsing), verlies, diefstal of beschadiging van het toegangspasje is de vervangingsprijs 5 euro. (alleen pinnen).
Dit geldt niet voor kinderen die een “Winnie de Poeh” foto hebben en hiervoor een pasje met eigen foto wensen. Nieuwe pasjes voor deze kinderen blijven gratis.

Leden- en Wachtlijstadministratie. Zijn uw gegevens nog up to date?

Zijn uw gegevens nog up to date?

Als Leden- en Wachtlijstadministratie worden wij regelmatig geconfronteerd met verouderde gegevens. Telefoonnummers, e-mailadressen en rekeningnummers zijn veranderd en die wijzigingen zijn niet bij ons doorgegeven. Gevolg, u als lid bent voor ons onbereikbaar,  want uw gegevens zijn niet meer actueel. Voor een aantal leden heeft dat afgelopen jaar tot royement geleid en voor wachtlijstleden een gemiste kans om op de actieve lijst te komen.

Voorkom dus erger en zorg ervoor dat uw gegevens op uw persoonlijke pagina up tot date zijn en vooral blijven. Dat is uw verantwoordelijkheid en dat kunt  u helemaal zelf doen op uw persoonlijke ledenpagina. Controleer dus regelmatig of alles nog klopt.

Daarnaast komt het nog vaak voor dat kinderen, die de vijf jarige leeftijd zijn gepasseerd, nog steeds met een Winnie de Pooh foto op hun pasje binnenkomen. Deze pasjes moeten tijdens een van de ledenspreekuren voorzien worden van een gelijkende pasfoto.

Ook komen wij mensen tegen die zich op de wachtlijst inschrijven, maar vergeten hun inschrijfgeld te betalen. Let wel, de betalingsdatum geldt als definitieve inschrijving en niet het ontvangen van uw inschrijfformulier!!!
Is de betaling niet binnen 3 weken na ontvangst van uw inschrijfformulier op onze rekening gestort, dan worden uw gegevens van inschrijving weer verwijderd!!

De ledenadministratie
<ledenadmin@jekerdal.nl>

Zwembad Jekerdal