0 leden aanwezig op 24-03 02:30
Laatst gemeten watertemperatuur: 10.7 °C op 24-03 02:06

SEPA

Een onderdeel van uw lidmaatschap is de jaarlijkse contributie. De contributie wordt bij vrijwel alle huishoudens via een automatische incasso van het opgegeven bank- of girorekeningnummer afgeschreven.

In het verleden gaf u door het opgeven van het bank- of girorekeningnummer aan Vereniging Zwembad Jekerdal impliciet een machtiging voor deze incasso.

In 2014 is het Nederlandse systeem van rekeningnummers vervangen door een Europees systeem, SEPA. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) kunt u er meer over lezen.

Onderdeel van SEPA is de verplichting om de administratie van de incasso machtigingen op orde te hebben. De vereniging wil dit bereiken door u nu expliciet om een machtiging tot incasso te vragen. Deze toestemming verleent u door het controleren, en aanvullen van de gegevens op het bijgevoegde formulier. Daarna ondertekent u het formulier en stuurt u dit met de bijgevoegde antwoordenvelop terug.

U kunt ook een scan van het ondertekende formulier via email sturen naar: sepa@jekerdal.nl. Gebruik dan als bestandsnaam uw huishoudennummer, zonder extra codes zoals “HH” of “Scan023f2g4.pdf”. Gebruik als bestandstype alléén PDF. Maak alleen een echte scan, en dus niet een foto met uw GSM e.d.
Tenslotte controleer de bijlage als u klaar bent om te verzenden, we hebben al diverse exotische documenten gekregen die niets met Jekerdal te maken hadden.

Hier kunt u het formulier downloaden (RTF), en hier de begeleidende brief (PDF).

 

Zwembad Jekerdal