0 leden aanwezig op 24-03 01:40
Laatst gemeten watertemperatuur: 10.7 °C op 24-03 01:25

Waar vind ik de Gedragscode, het Huishoudelijk reglement en de Huisregels?

Hier (PDF) kunt u de gedragscode downloaden.

Hier (PDF) kunt u het huishoudelijk reglement downloaden.

Hier (PDF) kunt u de huisregels downloaden.

Het verschil tussen de bovenstaande documenten zit in de aard van de regels: de huisregels zijn praktische alledaagse regels die we in het zwembad hanteren om het voor iedereen leuk te houden. Het huishoudelijk reglement is meer bestuurlijk, en bepaalt hoe we onze vereniging in het algemeen vormgeven.

Voor acute noodgevallen zijn er aparte procedures. deze vindt u bij Toezichtsplan, Calamiteitenplan en Ontruimingsplattegrond.

Waar vind ik de statuten van Jekerdal?

Hier (PDF) kunt U de statuten downloaden.

Heeft Jekerdal een Toezichtsplan, een Calamiteitenplan en een Ontruimingsplattegrond?

Hier (PDF) kunt U het Toezichtplan downloaden.

Hier (PDF) kunt U het Calamiteitenplan downloaden.

Hier (PDF) kunt U de Ontruimingsplattegrond downloaden.

Hoe kan ik inloggen en beschikbaarheidsopgave voor dienstrooster

Hier (PDF) kunt U een handleiding downloaden met instructie over het inloggen,
en de opgave van Uw beschikbaarheid in het dienstrooster.

Zwembad Jekerdal