0 leden aanwezig op 24-03 02:40
Laatst gemeten watertemperatuur: 10.7 °C op 24-03 02:26

Wat zijn de regels bij mijn persoonlijke toegangspas?

 • Zonder pas is geen entree tot het zwembad mogelijk!
 • Het vervangen van uw pas kost € 5,- (alleen pinnen!!)
  Dit geldt voor verlies, diefstal, verouderde pasfoto of beschadigde pas.
 • Bij splitsing van een huishouden moet voor elke nieuwe pas € 5,- worden betaald. (alleen pinnen!!!)
 • Bij verlies of diefstal kunt u een nieuwe pas aanvragen tijdens het ledenspreekuur. Uw oude pas wordt automatisch geblokkeerd.
 • Bij afhalen dient u zich te legitimeren. U pasje wordt ter plekke gemaakt.
 • Kinderen vanaf 5 jaar dienen een lidmaatschapskaart met eigen pasfoto te hebben.
  Hiertoe kunt u zich bij de leden administratie melden tijdens het leden spreekuur.
  Foto’s kunt u uploaden op uw persoonlijke pagina op www.jekerdal.nl. Na goedkeuring hoeft u daarna alleen nog de pas af te halen. Het pasje wordt ter plekke gemaakt.
 • Passen worden na het voldoen van de contributie opnieuw geactiveerd.
 • Heeft u problemen met passen die niet werken, meldt u zich dan in het ledenspreekuur.

Wat is de sanctie op het niet vervullen van de verplichte werkzaamheden?

Ieder lid van Vereniging Zwembad Jekerdal is verplicht om jaarlijks werkzaamheden voor de vereniging te verrichten. Lees verder

Hoe wordt bepaald wat ik moet doen in mijn dienst?

De coördinator van dienst heeft een breed scala aan mogelijke werkzaamheden, waaruit u een of meerdere krijgt toegewezen.

Lees verder

Mag ik alleen mijn kinderen lid laten zijn? … huishoudens zonder volwassenen

Nee. In het huishoudelijk reglement staat dat men alleen jeugdlid (t/m 17 jaar) kan zijn, als tenminste één van de ouders/wettelijke vertegenwoordigers ook lid is.
Huishoudens zonder volwassenen zijn niet mogelijk.
Jeugdleden kunnen niet als kleinkind worden toegevoegd aan het HH nummer van de grootouders.

Samenstelling huishoudens.

Een huishouden kan slechts uit 2 generaties bestaan. Grootouders, kinderen en kleinkinderen kunnen niet samen onder een huishoudnummer vallen. Het huishouden wordt dan gesplitst.

Wie is de baas in het bad? – de Coordinator

Tijdens de openingstijden zijn er vele honderden leden, jong en oud, in en om het zwembad. Op mooie dagen kan het behoorlijk druk zijn met vele honderden aanwezigen. Om dan alles in goede banen te leiden zijn er veel leden aan het werk, maar er is uiteindelijk één persoon die hierover de leiding heeft: de (hoofd)coördinator van dienst.

Deze coördinator is verantwoordelijk voor ieders veiligheid, een ordelijke gang van zaken en handhaven van de regels. Hiertoe worden zij goed getraind, en zijn ze verregaand bevoegd om te handhaven.

Zie ook artikel 10 in het huishoudelijk reglement.

Mocht U interesse hebben om ook enkele jaren deze dienst aan de vereniging te verlenen, dan horen we graag van U. Neem dan contact op met de ledenadministratie of een coördinator voor meer informatie.

 

Waar vind ik de Gedragscode, het Huishoudelijk reglement en de Huisregels?

Hier (PDF) kunt u de gedragscode downloaden.

Hier (PDF) kunt u het huishoudelijk reglement downloaden.

Hier (PDF) kunt u de huisregels downloaden.

Het verschil tussen de bovenstaande documenten zit in de aard van de regels: de huisregels zijn praktische alledaagse regels die we in het zwembad hanteren om het voor iedereen leuk te houden. Het huishoudelijk reglement is meer bestuurlijk, en bepaalt hoe we onze vereniging in het algemeen vormgeven.

Voor acute noodgevallen zijn er aparte procedures. deze vindt u bij Toezichtsplan, Calamiteitenplan en Ontruimingsplattegrond.

Heeft Jekerdal een Toezichtsplan, een Calamiteitenplan en een Ontruimingsplattegrond?

Hier (PDF) kunt U het Toezichtplan downloaden.

Hier (PDF) kunt U het Calamiteitenplan downloaden.

Hier (PDF) kunt U de Ontruimingsplattegrond downloaden.

Zwembad Jekerdal