0 leden aanwezig op 24-03 02:20
Laatst gemeten watertemperatuur: 10.7 °C op 24-03 02:06

Wat zijn de regels over het vrijwilligerswerk en dienstrooster?

 • Ieder lid vanaf 16 jaar moet twee uur verplicht dienst in het zwembad doen. Elders binnen deze sectie vraag/antwoord kunt U meer lezen over het nut en inhoud van deze dienst.
 • Leden jonger dan 16 jaar zijn vrijgesteld.
 • Aan het begin van het seizoen kunt u aangeven wanneer u verhinderd bent de dienst uit te voeren. U kunt meerdere periodes van een tot meerdere dagen van onbeschikbaarheid opgeven (max. 35 dagen in totaal). Los van de hele dagen kunt per dagdeel van 2h aanvinken dat u het dagdeel onbeschikbaar bent. Deze opgave per dagdeel geldt dan voor elke week in het seizoen.
  Let op:
  wel vinkje = wel beschikbaar
  niet vinkje = niet beschikbaar
  nergens vinkje = altijd beschikbaar
 • In uw persoonlijke pagina wordt een willekeurige lijst van leden getoond, waarvan de dienst nog niet is uitgevoerd. U kunt contact opnemen met deze leden om te ruilen. Indien U ruilt, geef dit dan beide telefonisch door aan de coördinator. Deze kan dan de ruiling in de administratie doorvoeren.
  De ledenadministratie heeft deze mogelijkheid niet. Daarnaast overbelasten we deze vrijwilligers indien zij uw ruilingen zouden moeten gaan uitzoeken.
 • Leden vanaf 65 jaar kunnen op verzoek worden vrijgesteld
  Neem hiervoor contact op met de ledenadministratie.
 • Het kan zijn dat U een jaar niet wordt ingeroosterd.

Wat kan ik zelf aanpassen van mijn gegevens?

Naast de vele vrijwilligers, is Uw eigen inbreng belangrijk om als vereniging het zwembad open te houden.

Wat kunt u zelf veranderen:
U kunt op de website www.jekerdal.nl inloggen en via de keuze “Wijzig uw gegevens” de volgende velden aanpassen of aanvullen:

 • adres, woonplaats, postcode, land
 • telefoonnummer
 • mobiele telefoonnummer (minstens een van beide dient U op te geven)
 • email adres

Wat moet ik via de ledenadministratie doorgeven:

 • Geboorte
 • Overlijden
 • Opzegging (per a.s. 1 januari)
 • Naam (na scheiding)
 • Bankrekeningnummer (denk ook aan IBAN/BIC)
 • Scheiding binnen een huishouden

Hiervoor kunt U naar het spreekuur komen of de gegevens doorgeven via email.

Hoe kan ik inloggen en beschikbaarheidsopgave voor dienstrooster

Hier (PDF) kunt U een handleiding downloaden met instructie over het inloggen,
en de opgave van Uw beschikbaarheid in het dienstrooster.

Zwembad Jekerdal