0 leden aanwezig op 24-08 08:50
Laatst gemeten watertemperatuur: 21 °C op 24-08 08:37

Mag ik alleen mijn kinderen lid laten zijn? … huishoudens zonder volwassenen

Nee. In het huishoudelijk reglement staat dat men alleen jeugdlid (t/m 17 jaar) kan zijn, als tenminste één van de ouders/wettelijke vertegenwoordigers ook lid is.
Huishoudens zonder volwassenen zijn niet mogelijk.