0 leden aanwezig op 24-03 01:50
Laatst gemeten watertemperatuur: 10.7 °C op 24-03 01:25

Mag ik alleen mijn kinderen lid laten zijn? … huishoudens zonder volwassenen

Nee. In het huishoudelijk reglement staat dat men alleen jeugdlid (t/m 17 jaar) kan zijn, als tenminste één van de ouders/wettelijke vertegenwoordigers ook lid is.
Huishoudens zonder volwassenen zijn niet mogelijk.
Jeugdleden kunnen niet als kleinkind worden toegevoegd aan het HH nummer van de grootouders.

Samenstelling huishoudens.

Een huishouden kan slechts uit 2 generaties bestaan. Grootouders, kinderen en kleinkinderen kunnen niet samen onder een huishoudnummer vallen. Het huishouden wordt dan gesplitst.

Zwembad Jekerdal