0 leden aanwezig op 24-03 02:10
Laatst gemeten watertemperatuur: 10.7 °C op 24-03 02:06

Wat te doen bij geboorte en adoptie?

Kinderen die geboren, geadopteerd of pleegkind worden in een huishouden waarvan al volwassen personen lid zijn kunnen direct lid worden. Neem contact op met de ledenadministratie om dit door te geven, samen met ondersteunende documenten.

Op het spreekuur van de ledenadministratie kunt u een lidmaatschapskaart laten maken. Voor kinderen tot 5 jaar zal een leuke tekening gebruikt worden als pasfoto. Vanaf 5 jaar vragen we U een gelijkende pasfoto te uploaden via uw persoonlijke pagina. na goedkeuring kunt  een nieuwe pas te laten maken, via de leden administratie.
Lees verder

Wat zijn de regels bij mijn persoonlijke toegangspas?

 • Zonder pas is geen entree tot het zwembad mogelijk!
 • Het vervangen van uw pas kost € 5,- (alleen pinnen!!)
  Dit geldt voor verlies, diefstal, verouderde pasfoto of beschadigde pas.
 • Bij splitsing van een huishouden moet voor elke nieuwe pas € 5,- worden betaald. (alleen pinnen!!!)
 • Bij verlies of diefstal kunt u een nieuwe pas aanvragen tijdens het ledenspreekuur. Uw oude pas wordt automatisch geblokkeerd.
 • Bij afhalen dient u zich te legitimeren. U pasje wordt ter plekke gemaakt.
 • Kinderen vanaf 5 jaar dienen een lidmaatschapskaart met eigen pasfoto te hebben.
  Hiertoe kunt u zich bij de leden administratie melden tijdens het leden spreekuur.
  Foto’s kunt u uploaden op uw persoonlijke pagina op www.jekerdal.nl. Na goedkeuring hoeft u daarna alleen nog de pas af te halen. Het pasje wordt ter plekke gemaakt.
 • Passen worden na het voldoen van de contributie opnieuw geactiveerd.
 • Heeft u problemen met passen die niet werken, meldt u zich dan in het ledenspreekuur.

Hoe bereik ik de ledenadministratie?

De ledenadministratie heeft spreekuur gedurende het zwemseizoen:

 • Alle openingsuren van de ledenadministratie staan vermeld op de kalender op onze website.

Het spreekuur is in principe bedoeld voor alle administratieve zaken die u niet via de website kunt regelen. De ledenadministratie is niet telefonisch bereikbaar, ook niet tijdens het spreekuur.

Per e-mail kunt u ons bereiken op ledenadmin@jekerdal.nl

Inplannen beschikbaarheid vrijwilligersdienst:
De ledenadministratie houdt zich niet bezig met het inplannen van de vrijwilligersdienst. Vragen hierover kunnen wij niet beantwoorden. Het rooster wordt volledig automatisch aangemaakt op basis van Uw eigen (on)beschikbaarheids opgave. U hebt dus zelf de meeste invloed op uw inplanning.

Algemene vragen:
Voor algemene vragen kunt u zich richten tot contact@jekerdal.nl

Vragen over de wachtlijst:
Correspondentie over de wachtlijst stuurt U naar wachtlijst@jekerdal.nl

Mag ik alleen mijn kinderen lid laten zijn? … huishoudens zonder volwassenen

Nee. In het huishoudelijk reglement staat dat men alleen jeugdlid (t/m 17 jaar) kan zijn, als tenminste één van de ouders/wettelijke vertegenwoordigers ook lid is.
Huishoudens zonder volwassenen zijn niet mogelijk.
Jeugdleden kunnen niet als kleinkind worden toegevoegd aan het HH nummer van de grootouders.

Samenstelling huishoudens.

Een huishouden kan slechts uit 2 generaties bestaan. Grootouders, kinderen en kleinkinderen kunnen niet samen onder een huishoudnummer vallen. Het huishouden wordt dan gesplitst.

Wat zijn de regels over het vrijwilligerswerk en dienstrooster?

 • Ieder lid vanaf 16 jaar moet twee uur verplicht dienst in het zwembad doen. Elders binnen deze sectie vraag/antwoord kunt U meer lezen over het nut en inhoud van deze dienst.
 • Leden jonger dan 16 jaar zijn vrijgesteld.
 • Aan het begin van het seizoen kunt u aangeven wanneer u verhinderd bent de dienst uit te voeren. U kunt meerdere periodes van een tot meerdere dagen van onbeschikbaarheid opgeven (max. 35 dagen in totaal). Los van de hele dagen kunt per dagdeel van 2h aanvinken dat u het dagdeel onbeschikbaar bent. Deze opgave per dagdeel geldt dan voor elke week in het seizoen.
  Let op:
  wel vinkje = wel beschikbaar
  niet vinkje = niet beschikbaar
  nergens vinkje = altijd beschikbaar
 • In uw persoonlijke pagina wordt een willekeurige lijst van leden getoond, waarvan de dienst nog niet is uitgevoerd. U kunt contact opnemen met deze leden om te ruilen. Indien U ruilt, geef dit dan beide telefonisch door aan de coördinator. Deze kan dan de ruiling in de administratie doorvoeren.
  De ledenadministratie heeft deze mogelijkheid niet. Daarnaast overbelasten we deze vrijwilligers indien zij uw ruilingen zouden moeten gaan uitzoeken.
 • Leden vanaf 65 jaar kunnen op verzoek worden vrijgesteld
  Neem hiervoor contact op met de ledenadministratie.
 • Het kan zijn dat U een jaar niet wordt ingeroosterd.

Wie is de baas in het bad? – de Coordinator

Tijdens de openingstijden zijn er vele honderden leden, jong en oud, in en om het zwembad. Op mooie dagen kan het behoorlijk druk zijn met vele honderden aanwezigen. Om dan alles in goede banen te leiden zijn er veel leden aan het werk, maar er is uiteindelijk één persoon die hierover de leiding heeft: de (hoofd)coördinator van dienst.

Deze coördinator is verantwoordelijk voor ieders veiligheid, een ordelijke gang van zaken en handhaven van de regels. Hiertoe worden zij goed getraind, en zijn ze verregaand bevoegd om te handhaven.

Zie ook artikel 10 in het huishoudelijk reglement.

Mocht U interesse hebben om ook enkele jaren deze dienst aan de vereniging te verlenen, dan horen we graag van U. Neem dan contact op met de ledenadministratie of een coördinator voor meer informatie.

 

Wordt mijn nieuwe partner automatisch lid? En wat gebeurt er bij een scheiding?

Het lidmaatschap van de vereniging is persoonsgebonden: scheidende partners behouden dus ieder hun eigen lidmaatschap. Ook voor hun positie op de wachtlijst heeft dit geen gevolgen.

Andersom zal een niet-lid dat gaat samenwonen/trouwen met een lid, achteraan de wachtlijst moeten aansluiten om ook lid te worden.

Deze regel geldt ook voor personen/huishoudens die op de wachtlijst staan. Als de gezinssamenstelling verandert dan zal een nieuwe partner zich afzonderlijk moeten aanmelden.

Voor geboorte en adoptie geldt deze regel niet: deze personen kunnen meteen lid worden. Neem hiertoe contact op met de ledenadministratie, met een geboortebewijs of bewijs van adoptie.

 

Wat kan ik zelf aanpassen van mijn gegevens?

Naast de vele vrijwilligers, is Uw eigen inbreng belangrijk om als vereniging het zwembad open te houden.

Wat kunt u zelf veranderen:
U kunt op de website www.jekerdal.nl inloggen en via de keuze “Wijzig uw gegevens” de volgende velden aanpassen of aanvullen:

 • adres, woonplaats, postcode, land
 • telefoonnummer
 • mobiele telefoonnummer (minstens een van beide dient U op te geven)
 • email adres

Wat moet ik via de ledenadministratie doorgeven:

 • Geboorte
 • Overlijden
 • Opzegging (per a.s. 1 januari)
 • Naam (na scheiding)
 • Bankrekeningnummer (denk ook aan IBAN/BIC)
 • Scheiding binnen een huishouden

Hiervoor kunt U naar het spreekuur komen of de gegevens doorgeven via email.

Zwembad Jekerdal