0 leden aanwezig op 24-03 01:40
Laatst gemeten watertemperatuur: 10.7 °C op 24-03 01:25

Contributie 2019

De contributie voor 2019 is vastgesteld op:

Volwassenen (vanaf 18 jaar):
€ 48,00 p.p
Kinderen:
€ 24,00 p.p. (5 t/m 17 jaar)
€   0,00 p.p. (0 t/m 4 jaar)
Alles berekend vanaf 1 mei van het jaar.

Wat te doen bij geboorte en adoptie?

Kinderen die geboren, geadopteerd of pleegkind worden in een huishouden waarvan al volwassen personen lid zijn kunnen direct lid worden. Neem contact op met de ledenadministratie om dit door te geven, samen met ondersteunende documenten.

Op het spreekuur van de ledenadministratie kunt u een lidmaatschapskaart laten maken. Voor kinderen tot 5 jaar zal een leuke tekening gebruikt worden als pasfoto. Vanaf 5 jaar vragen we U een gelijkende pasfoto te uploaden via uw persoonlijke pagina. na goedkeuring kunt  een nieuwe pas te laten maken, via de leden administratie.
Lees verder

Ik heb me vorig jaar afgemeld en nu heb ik spijt. Wat te doen?

Wie zich afmeldt voor de vereniging is GEEN LID MEER.  Als u opnieuw lid wilt worden dan zult u zich opnieuw via de wachtlijst moeten inschrijven.

 

Is er een regeling met de buurtbewoners?

In het verleden ondervond u overlast van in uw straat parkerende leden van onze vereniging. Wij vonden het redelijk om dat te compenseren door u buiten de wachtlijst om een lidmaatschap aan te bieden.

Inmiddels is die overlast door het nieuwe parkeerbeleid van de Gemeente weggenomen. Daarmee vervalt de grondslag voor versnelde toekenning van het lidmaatschap.

In de Algemene Ledenvergadering van mei 2009 is besloten dat de voorkeursbehandeling om lid te worden niet langer zal gelden voor nieuwe bewoners rondom het zwembad. De reden daarvan is het door de gemeente Maastricht ingevoerde parkeerbeleid.

In het verleden is aan kopers van woningen in de buurt van het zwembad medegedeeld dat zij recht hadden op versneld instromen als lid. Dat is dus niet langer het geval. Natuurlijk blijft uw huidige lidmaatschap gehandhaafd.

Vanwege de aangrenzing van de tuinen en eventuele overlast behouden alleen de percelen aan de even kant van de Trianonstraat en de Champs Elyseeweg 16 en 18, de mogelijkheid om aanspraak te maken op versneld lidmaatschap.

 

Zwembad Jekerdal