0 leden aanwezig op 24-03 02:10
Laatst gemeten watertemperatuur: 10.7 °C op 24-03 01:55

Hoe bereik ik de ledenadministratie?

De ledenadministratie heeft spreekuur gedurende het zwemseizoen:

  • Alle openingsuren van de ledenadministratie staan vermeld op de kalender op onze website.

Het spreekuur is in principe bedoeld voor alle administratieve zaken die u niet via de website kunt regelen. De ledenadministratie is niet telefonisch bereikbaar, ook niet tijdens het spreekuur.

Per e-mail kunt u ons bereiken op ledenadmin@jekerdal.nl

Inplannen beschikbaarheid vrijwilligersdienst:
De ledenadministratie houdt zich niet bezig met het inplannen van de vrijwilligersdienst. Vragen hierover kunnen wij niet beantwoorden. Het rooster wordt volledig automatisch aangemaakt op basis van Uw eigen (on)beschikbaarheids opgave. U hebt dus zelf de meeste invloed op uw inplanning.

Algemene vragen:
Voor algemene vragen kunt u zich richten tot contact@jekerdal.nl

Vragen over de wachtlijst:
Correspondentie over de wachtlijst stuurt U naar wachtlijst@jekerdal.nl

Wie is de baas in het bad? – de Coordinator

Tijdens de openingstijden zijn er vele honderden leden, jong en oud, in en om het zwembad. Op mooie dagen kan het behoorlijk druk zijn met vele honderden aanwezigen. Om dan alles in goede banen te leiden zijn er veel leden aan het werk, maar er is uiteindelijk één persoon die hierover de leiding heeft: de (hoofd)coördinator van dienst.

Deze coördinator is verantwoordelijk voor ieders veiligheid, een ordelijke gang van zaken en handhaven van de regels. Hiertoe worden zij goed getraind, en zijn ze verregaand bevoegd om te handhaven.

Zie ook artikel 10 in het huishoudelijk reglement.

Mocht U interesse hebben om ook enkele jaren deze dienst aan de vereniging te verlenen, dan horen we graag van U. Neem dan contact op met de ledenadministratie of een coördinator voor meer informatie.

 

Openingstijden – algemeen

Het zwembad wordt elk jaar op 1 mei geopend, en gesloten na het 2e of 3e weekend in september.

In het voor- en naseizoen zijn er beperkte openingstijden:

  • tot eind mei (ongeveer) is het zwembad open van 12:00-18:00 uur.
  • vanaf begin september (ongeveer) is het zwembad open van 12:00-20:00 uur.

Hoogseizoen openingstijden :

  • 10h00 tot 20h00

De precieze dagen waarop de openingstijden wisselen worden elk jaar opnieuw vastgesteld. Kijk daarvoor in de website bij Openingstijden dit seizoen.

Houdt er wel rekening mee dat ook al is het bad in mei al open, toch kan het grondwater waarmee het bad gevuld wordt erg koud zijn. Onder de 16 graden water temperatuur geeft de provincie Limburg geen toestemming om te zwemmen.

 

Zwembad Jekerdal