Laatst gemeten watertemperatuur: 7.2 °C op 22-03 16:25

Wat is de sanctie op het niet vervullen van de verplichte werkzaamheden?

Ieder lid van Vereniging Zwembad Jekerdal is verplicht om jaarlijks werkzaamheden voor de vereniging te verrichten. Lees verder