0 leden aanwezig
Laatst gemeten watertemperatuur: 17.9 °C op 26-09 02:50

Wat is de sanctie op het niet vervullen van de verplichte werkzaamheden?

Ieder lid van Vereniging Zwembad Jekerdal is verplicht om jaarlijks werkzaamheden voor de vereniging te verrichten.Jekerdal is eerst en vooral een vereniging van mensen die samen een zwembad in stand houden. Dat doen de leden door zoveel mogelijk werkzaamheden zelf te verrichten in de vorm van een twee uur durende dienst, en door met een jaarlijkse bijdrage (de contributie) te voorzien in de overige kosten. Zonder het besef van deze grondslag en de verplichtingen die deze voor alle leden met zich brengt kan Jekerdal niet voortbestaan en gaan de plezierige genoegens die het lidmaatschap u evenzeer biedt voor altijd verloren.

Toch is er ieder jaar een aantal leden dat niet aan deze dienst verplichting voldoet. Aan deze leden wordt een boete opgelegd van € 27,00 èn een vervangende dienst aangeboden. Bij niet betaling èn geen gevolg geven aan de vervangende dienst volgt royement. Aan beide dient men dus te voldoen! Als men in het volgend seizoen weer niet aan het uitvoeren van de verplichte werkzaamheden voldoet volgt direct royement. De kans om door betaling van de boete onder royement uit te komen krijgt ieder lid dus maar één keer.

In Uw persoonlijke leden pagina kunt U opzoeken wanneer U bent ingepland voor deze werkzaamheden.

 

Zwembad Jekerdal