0 leden aanwezig
Laatst gemeten watertemperatuur: 17.8 °C op 26-09 04:30

Leden- en Wachtlijstadministratie. Zijn uw gegevens nog up to date?

Zijn uw gegevens nog up to date?

Als Leden- en Wachtlijstadministratie worden wij regelmatig geconfronteerd met verouderde gegevens. Telefoonnummers, e-mailadressen en rekeningnummers zijn veranderd en die wijzigingen zijn niet bij ons doorgegeven. Gevolg, u als lid bent voor ons onbereikbaar,  want uw gegevens zijn niet meer actueel. Voor een aantal leden heeft dat afgelopen jaar tot royement geleid en voor wachtlijstleden een gemiste kans om op de actieve lijst te komen.

Voorkom dus erger en zorg ervoor dat uw gegevens op uw persoonlijke pagina up tot date zijn en vooral blijven. Dat is uw verantwoordelijkheid en dat kunt  u helemaal zelf doen op uw persoonlijke ledenpagina. Controleer dus regelmatig of alles nog klopt.

Daarnaast komt het nog vaak voor dat kinderen, die de vijf jarige leeftijd zijn gepasseerd, nog steeds met een Winnie de Pooh foto op hun pasje binnenkomen. Deze pasjes moeten tijdens een van de ledenspreekuren voorzien worden van een gelijkende pasfoto.

Ook komen wij mensen tegen die zich op de wachtlijst inschrijven, maar vergeten hun inschrijfgeld te betalen. Let wel, de betalingsdatum geldt als definitieve inschrijving en niet het ontvangen van uw inschrijfformulier!!!
Is de betaling niet binnen 3 weken na ontvangst van uw inschrijfformulier op onze rekening gestort, dan worden uw gegevens van inschrijving weer verwijderd!!

De ledenadministratie
<ledenadmin@jekerdal.nl>

Zwembad Jekerdal