0 leden aanwezig
Laatst gemeten watertemperatuur: 17.8 °C op 26-09 03:30

Lid worden van Jekerdal

Voor de leden, door de leden.

Vereniging Zwembad Jekerdal is blij met de grote interesse om lid te worden. Vanuit praktische redenen en vanwege de veiligheid is er een maximum aan het aantal leden dat gelijktijdig aanwezig mag zijn. Als 15% van de leden aanwezig is op een zonnig dag, dan is het terrein zeer druk.

Daarom is de jaarlijkse instroom van nieuwe leden slechts evenveel als de uitstroom van leden die de vereniging verlaten, plus een kleine groei. Vanwege de grote belangstelling is er een wachtlijst. U kunt zich op deze wachtlijst inschrijven in afwachting van instroom in het ledenbestand. De wachttijd is nu ca. 12 tot 15 jaar.

Inschrijving mag niet bestaan uit drie generaties. M.a.w. geen opa’s c.q. oma’s en hun kleinkinderen.

Zorg dat u goed op de hoogte bent van de spelregels van onze vereniging, en hoe de leden samen zélf het zwembad openhouden.

De procedure om u aan te melden begint door op deze link te klikken: inschrijven.

Nadat u alle gegevens heeft ingevuld en opgeslagen krijgt u direct een email met uw wachtlijst nummer en verdere instructies. Controleer uw spam folder (vooral in gmail) als u denkt geen email te hebben ontvangen.

Denkt u vooral aan het inschrijfgeld, pas na ontvangst is uw inschrijving actief.
Is één maand na aanmelding geen inschrijfgeld ontvangen, dan worden de aanmeldingsgegevens weer verwijderd.

Bankrekening inschrijfgeld wachtlijst: 

NL61RABO0111 8881 66

Vermeld altijd Uw wachtlijst nummer.
Inschrijfgeld voor de wachtlijst is   € 10,- per gezin.

Wanneer na één maand na aanmelding geen inschrijfgeld is ontvangen, dan worden de aanmeldingsgegevens uit de wachtlijst verwijderd.

Na inschrijving op de wachtlijst kunt u zich eventueel aanmelden voor een van de (deels betaalde) functies die uw huishouden voorrang op de wachtlijst geven, zoals badmeester, coördinator of bestuurder. Geef dit na inschrijving in een aparte e-mail door aan de ledenadministratie met vermelding van het wachtlijstnummer.
Indien gezocht wordt naar invulling van bestuursfuncties wordt dit via concrete vacatures via de website bekend gemaakt.

Mocht u vragen hebben dan kunt u heel veel in onze site terugvinden bij Veelgestelde Vragen. Daarna kunt u zich (enkel) via email tot de ledenadministratie wenden.

 

Zwembad Jekerdal