0 leden aanwezig op 19-06 10:30
Laatst gemeten watertemperatuur: 20.3 °C op 19-06 10:20

Lid worden van Jekerdal


Voor de leden, door de leden.

Vereniging Zwembad Jekerdal is blij met de grote interesse om lid te worden. Vanuit praktische redenen en vanwege de veiligheid is er een maximum aan het aantal leden dat gelijktijdig aanwezig mag zijn. Als 15% van de leden aanwezig is op een zonnig dag, dan is het terrein zeer druk.

 

Daarom is de jaarlijkse instroom van nieuwe leden slechts evenveel als de uitstroom van leden die de vereniging verlaten, plus een kleine groei. Vanwege de grote belangstelling is er een wachtlijst. U kunt zich op deze wachtlijst inschrijven in afwachting van instroom in het ledenbestand. De wachttijd is nu ca. 8 tot 10 jaar.

 

Zorg dat u goed op de hoogte bent van de spelregels van onze vereniging, en hoe de leden samen zélf het zwembad openhouden.

 

De procedure om u aan te melden begint door op deze link te klikken: inschrijven.

 

Nadat u alle gegevens heeft ingevuld en opgeslagen krijgt u direct een email met uw wachtlijst nummer en verdere instructies. Controleer uw spam folder (vooral in gmail) als u denkt geen email te hebben ontvangen.

Denkt u vooral aan het inschrijfgeld, pas na ontvangst is uw inschrijving actief. Is één maand na aanmelding geen inschrijfgeld ontvangen, dan worden de aanmeldingsgegevens weer verwijderd.

 

Na inschrijving op de wachtlijst kunt u zich eventueel aanmelden voor een van de (deels betaalde) functies die uw huishouden voorrang op de wachtlijst geven, zoals badmeester, coördinator of bestuurder. Neem hiervoor contact op met de leden administratie. Indien gezocht wordt naar invulling van bestuursfuncties wordt dit via concrete vacatures bekendgemaakt.

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u heel veel in onze site terugvinden bij Veelgestelde Vragen. Daarna kunt u zich (enkel) via email tot de ledenadminstratie wenden.