ALV najaar 2017

U bent van harte uitgenodigd voor de half-jaarlijkse Algemene Leden Vergadering,
op maandag 27 november om 20:00 uur.

Locatie is in het Stay Okay,
Maasboulevard 101 in Maastricht.

Incasso mislukt of gestorneerd, wat nu?

Huishoudens waarvan de contributie inning niet in orde is zullen automatisch op non actief gezet worden, en via de email geïnformeerd worden. Indien u wilt storneren dan graag contact opnemen met de leden administratie voor een toelichting.

Geen geld meer overmaken want we controleren de bankrekening niet meer iedere week. Het verzoek is om dan op het spreekuur de contributie te komen voldoen.

Pasjes met verouderde foto’s

Tijdens de controle van de pasjes aan de poort zien wij regelmatig sterk verouderde pasfoto’s. Jong volwassenen komen aanzetten met een pasje waarop een net opgroeiende puber staat afgebeeld. Deze pasjes mogen de controleurs aan de poort innemen wanneer zij dat nodig achten.
U kunt zelf de meest recente officiële pasfoto uploaden via uw persoonlijke pagina. De ledenadministratie zal deze foto’s bekijken en goed- of afkeuren wanneer dat nodig is.

 

Waar moet een pasfoto aan voldoen:

1. De foto moet goed lijken en van recente datum zijn.
2. Het volledige gezicht moet recht van voren (frontaal gelijk een pasfoto) goed zichtbaar zijn
3. Beide ogen moeten zichtbaar zijn, geen zonnebril.
4. Geen hoofdbedekking
5. De foto moet scherp zijn en van goede kwaliteit
6. Liefst een neutrale, lichte achtergrond
7. De foto moet in *.jpeg , *.jpg of *.png formaat zijn

Opschoning van “Winnie de Poeh” toegangspassen

In 2016 zijn wij gestart met een flinke opschoning voor leden met een “Winnie de Poeh” toegangspas. Deze passen zijn voor kinderen tot en met 5 jaar, daarna zijn zij niet meer geldig. Afgelopen jaar is er gefraudeerd met deze pasjes en we zullen in in 2016 strenger bij de deur controleren op leeftijd en het legitieme bezit van een pasje met of zonder foto.
Het verzoek om dus hier aan te denken om onnodige discussie bij te deur te voorkomen.

Mocht er iemand in uw huishouden ouder zijn dan 5 jaar en in het bezit van een pas met een Winny de Poeh foto, dan verzoeken we u om een nieuwe foto te uploaden via de persoonlijke pagina. U kunt een nieuwe pas met de recente foto komen ophalen tijdens de reguliere spreekuren.

Dank voor jullie hulp!

Wat als uw pasje niet geaccepteerd wordt?

Leden waarvan het pasje bij binnenkomst niet geaccepteerd wordt, kunnen een mail sturen naar ledenadmin@jekerdal.nl. Er zal dan samen gekeken worden naar het probleem en een oplossing worden gezocht.

Wat kost een nieuwe toegangspas?

De Algemene Ledenvergadering is akkoord gegaan met het volgende. Bij nieuwe pasfoto, verlies, diefstal of beschadiging van het toegangspasje is de vervangingsprijs 5 euro. Reden hiervoor is dat het oude bedrag niet kostendekkend is. Dit geldt niet voor kinderen die een “Winnie de Poeh” foto hebben en hiervoor een pasje met eigen foto wensen. Nieuwe pasjes voor deze kinderen blijven gratis.

Gezocht: vrijwilligers met technisch inzicht

Vereniging Zwembad Jekerdal zoekt met spoed onder haar leden:

Vrijwilligers met technisch inzicht

Voor diverse voorkomende werkzaamheden binnen en buiten het zwemseizoen,  bijvoorbeeld metsel- en timmerwerk, installatie techniek etc.
en werkzaamheden in de machinekamer.

Indien u interesse heeft kunt u contact opnemen met
Boris Dejong
&
Frans Engelen

Stuur een mail naar klussen@jekerdal.nl

Verdere informatie over de precieze invulling van de werkzaamheden, tijdstippen en eventuele vergoeding/ vrijstelling door de Vereniging kan dan ook besproken worden.

Alvast dank voor uw interesse,
bestuur Zwembad Jekerdal

Reactietijd op vragen aan ledenadministratie / bestuur/ coordinator

Zoals u weet wordt Vereniging Zwembad Jekerdal gerund door vrijwilligers die in hun vrije tijd vragen van leden en geïnteresseerden beantwoorden. Omdat we dus geen bedrijf zijn met full-time medewerkers moeten we roeien met de riemen die we hebben. Deze opzet betekent voor u onder andere een heel lage contributie.

Gelieve niet na 1 dag herinneringen over emails te gaan sturen, maar het verzoek om rekening te houden met 5 tot 10 dagen reactie tijd op uw email.

Het aantal emails dat binnenkomt is dermate hoog dat iedereen in het team vrijwilligers hier meerdere uren per week mee bezig is. Zeker tijdens het hoogseizoen en vakantie periode zal de response tijd oplopen. We doen ons uiterste best om zo snel mogelijk te antwoorden.

Met dank, team Leden Administratie Jekerdal

 

Ledenspreekuur voor pasjes en problemen

Tijdens het ledenspreekuur zitten er twee leden van de ledenadministratie en één lid van de introducé kaarten groep.

Ledenadministratie:
Eén maakt pasjes aan (kapotte-/verloren-/geboortes/babysitkaarten) die direct worden meegegeven. Denk wanneer nodig (uw oude foto staat in het systeem opgeslagen) aan een nieuwe pasfoto. Deze kunt u zelf uploaden via uw persoonlijke pagina.
Voor de babysit kaarten altijd een foto meenemen.

De prijs voor nieuwe pasjes is vanaf seizoen 2016 verhoogd naar € 5,00

Een tweede persoon is verantwoordelijk voor verdere vragen c.q. problemen die wij proberen op te lossen c.q. in kaart brengen, zodat deze later kunnen worden opgezocht, opgelost c.q. verwerkt worden.

De ledenadministratie

Introductie-, Partnerschap- en Oppaskaarten

Introducé-kaarten
Voor de introducé -, partnerschap – en oppas kaarten kunt u op verschillende tijdstippen terecht in de ruimte van de ledenadministratie.
Zie de kalender op de website pagina voor de openingstijden.

Partnerschap-kaart
Vanaf seizoen 2014 is het mogelijk om een zogenaamde partner kaart te kopen. Dit komt neer op het verkrijgen van één additionele introductie kaart voor de partner en één per kind.
Deze kaarten kunnen tijdens de introductiekaarten verkoop momenten  gekocht worden.
De partner/kinderkaart is alleen geldig bij vertoning van de pas met het bijbehorende huishoudnummer (dit is nu ook de procedure)bij binnenkomst.

!!! Zorg bij aankoop van de kaart voor een bewijs van partnerschap (bijvoorbeeld : een kopie van de trouwakte/partner registratie/samenlevingscontract.)

Oppas-kaart
Vanaf seizoen 2014 is het mogelijk om voor oppas oma’s en/of opa’s die een lidmaatschap hebben extra introductiekaarten te kopen voor hun oppaskinderen. Voor ieder kind kan 1 kaart worden aangeschaft.

!!! Bij aankoop het legitimatiebewijs van het kind/kinderen meenemen ter registratie en koppeling aan het HH nummer van de aanvrager.
Kaarten zijn geldig voor kinderen t/m 12 jaar.