Laatst gemeten watertemperatuur: 20.9 °C op 02-07 13:17

Update Coronavirus (Covid19)

UPDATE Coronavirus (COVID-19)
23 april 2020

Beste leden,

Na de update van het kabinet mbt de maatregelen aangaande het Coronavirus op 21 april jongstleden, handhaven we eerdere berichtgeving dat Zwembad Jekerdal in ieder geval tot 1 juni gesloten zal blijven. We zijn met o.a. de Provincie in overleg om de voorwaarden voor opening – indien groen licht – daar waar mogelijk in te vullen. Verder hebben we moeten besluiten na eventuele opening voorlopig geen fysiek ledenspreekuur en ook geen verkoop van introductiekaartenverkoop te faciliteren, omdat we de veiligheid van onze vrijwilligers en onze leden niet kunnen waarborgen. Daarnaast denken we ook al na hoe we Zwembad Jekerdal – daar waar mogelijk – na eventuele openstelling in kunnen richten voor een 1,5 meter afstand omgeving.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van Jekerdal

Zwembad Jekerdal