7 leden aanwezig op 20-06 13:10
Laatst gemeten watertemperatuur: 22.7 °C op 20-06 13:10

Vacature bestuursfunctie Badmeesters & Coördinatoren

Het bestuur van Vereniging Zwembad Jekerdal is op zoek naar een nieuw bestuurslid badmeesters & coördinatoren.

Dit bestuurslid is eindverantwoordelijk voor de aanname, opleiding en certificering, planning, begeleiding, bevoorrading en functionering van de badmeesters & coördinatoren.

Hij/zij werkt nauw samen met externe opleiders ten behoeve van reddend zwemmen, EHBO en BHV, met ICT omtrent inroostering e.d., met de Ledenadministratie omtrent o.a. de inplanning van de leden en de boetebrievenprocedure en met het bestuurslid Algemene / juridische zaken m.b.t. bijvoorbeeld relevante wet- en regelgeving.

Nu dit een grote groep vrijwilligers betreft, stuurt het bestuurslid tevens een team aan welke zich met de ‘dagelijkse’ uitvoering hieromtrent bezig houdt.

Het bestuurslid beschikt over organisatorische eigenschappen, een helikopterview en een pragmatische, hands-on mentaliteit. Tevens dient hij/zij over voldoende vrije tijd te beschikken om de bestuursfunctie als vrijwilliger voor de vereniging invulling te geven. Het bestuurslid kan zowel aansturen, als ook samen en gelijkwaardig aan de vele vrijwilligers van de vereniging functioneren.

Het bestuur van de Vereniging Zwembad Jekerdal vergadert maandelijks. Daarnaast vindt veelvuldig overleg plaats met externe instanties en de vrijwilligers die zich bezig houden met diverse zaken in en rondom het zwembad.

Het bestuur is op zoek naar iemand die met veel enthousiasme het bestuur komt versterken en samen met de overige bestuursleden zorg draagt voor een stukje cultureel en maatschappelijk erfgoed in het stadspark van Maastricht. De beoogde kandidaat wordt in eerste instantie geworven onder de leden van onze vereniging.

Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met het bestuur via bestuur@jekerdal.nl voor 1 augustus 2019.

Zwembad Jekerdal