Laatst gemeten watertemperatuur: 21.1 °C op 02-07 14:48

Veelgestelde vragen

Automatische incasso en betalingsvoorwaarden

Automatische incasso De meeste leden voldoen de jaarlijkse contributie via de automatische incasso. Op deze manier verloopt de verwerking bij de bank en de verwerking in ons systeem automatisch.   Leden die geen automatische incasso van de contributie hebben;
 • Betalen vóór 1 maart de contributie + € 7,50 administratiekosten per huishouden.
 • Maken het verschuldigde bedrag (contributie + 7,50) over naar IBAN NL61RABO0111888166 t.n.v. Vereniging Zwembad Jekerdal o.v.v. het huishoudnummer ende naam van het huishouden zoals die bij ons in de administratie staat. NB: Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het correct doorvoeren van de betaling.  Zorg dat de naam en het huishoudnummer correct vermeldt worden voor de juiste verwerking van de contributie.
 • Het lidmaatschap wordt pas geactiveerd als het totale bedrag inclusief de € 7,50 administratiekosten is betaald.
  *De administratiekosten zijn nodig omdat de bank hogere kosten rekent bij individuele betalingen en omdat er extra handelingen nodig zijn om de betalingen te controleren.   Storneringen Het komt elk jaar weer voor dat leden hun contributie storneren. Op onterechte stornering staat als sanctie royement. NB: royementen zijn onherroepbaar.   Leden die menen dat ze onterecht teveel contributie hebben betaald en daarom de contributie laten storneren moeten met zeer goede redenen komen om de stornering te verantwoorden. Administratiekosten bij alsnog voldoen van de contributie na storneren bedragen € 15,00. Over de hoogte van de contributie kan geen discussie ontstaan, dit wordt automatisch berekend op basis van de gegevens in ons systeem.   Contributie 2020 De contributie voor 2020 is vastgesteld op:
 • Volwassenen (vanaf 18 jaar): € 48,00 p.p
 • Kinderen: € 24,00 p.p. (5 t/m 17 jaar) en € 0,00 p.p. (0 t/m 4 jaar) Leidend voor de (leeftijd)berekeningen van de contributie is 1 mei van het lopende jaar.
Te weinig saldo of onjuist rekeningnummer De leden krijgen vooraf een mail wanneer de contributie wordt geïnd, normaliter is dat het laatste weekend van februari.  Leden zijn zelf verantwoordelijk  voor voldoende saldo en voor de juiste gegevens in ons systeem. Het rekeningnummer kan niet zelf gewijzigd worden, wijziging dient te worden doorgegeven aan de ledenadministratie, denk dan ook aan een nieuwe SEPA machtiging*.   Er volgt geen tweede incasso, Indien de contributie niet kan worden afgeschreven geldt onderstaande procedure:
 • Betaal vóór 15 maart de contributie + € 7,50 administratiekosten per huishouden.
 • Maak het verschuldigde bedrag (contributie + 7,50) over naar IBAN NL61RABO0111888166 t.n.v. Vereniging Zwembad Jekerdal o.v.v. het huishoudnummer ende naam van het huishouden zoals die bij ons in de administratie staat. NB: Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het correct doorvoeren van de betaling.  Zorg dat de naam en het huishoudnummer correct vermeldt worden voor de juiste verwerking van de contributie.
 • Het lidmaatschap wordt pas geactiveerd als het totale bedrag inclusief de € 7,50 administratiekosten is betaald.
*SEPA machtiging Bij wijziging van rekeningnummer of splitsing van het huishoudnummer dient een nieuw SEPA-formulier ingeleverd te worden. Zie www.jekerdal.nl/sepa voor het juiste formulier.  

Pasje kwijt, gestolen, kapot, pasfoto verlopen…..en nu?

Wanneer uw pasje kwijt, gestolen, kapot of pasfoto verlopen is, dient u het volgende te doen. Controleer dan eerst op uw persoonlijke pagina bij uw lidnummer of de foto nog van recente datum is. Zo niet, upload dan eerst een nieuwe recente pasfoto. (denk aan de eisen waaraan de pasfoto moet voldoen - zie uitleg op de website) U krijgt bericht of de pasfoto is goedgekeurd of afgekeurd. Vervolgens komt u naar het ledenspreekuur. (zie kalender op de website) Vermeld wat er met uw pasje is gebeurd of neem het kapotte of oude pasje mee. (dit i.v.m. het eventueel ophogen van de barcode) À raison van € 5,00 printen wij ter plekke een nieuw pasje voor u. (alleen betalen via pinnen)

Hoe moet ik een pasfoto uploaden en wat zijn de eisen?

Om een pasfoto te kunnen uploaden, dient u de volgende stappen te doen:
 • Log in op uw persoonlijke pagina via de website (HHnr + wachtwoord)
 • Voor elk lid in het gezin staat een blauw lidnummer.
 • Klik op dit blauwe lidnummer.
 • U krijgt in het volgende pop-up scherm een pasje van het lid te zien.
 • Klik vervolgens op <nieuwe pasfoto uploaden>
 • Vervolgens ziet u in het volgende pop-up scherm Stap 1.
 • De pasfoto moet in formaat (JPEG).
 • Wanneer u een foto heeft gevonden vergeet dan niet het kader over het gezicht te trekken zodat de foto het hele beeld vult.
 • De foto mag niet groter zijn dan 1 MB.
 • Kijk goed wat de eisen zijn voor een juiste pasfoto.
 • Uploaden met een telefoon gaat niet.
De Ledenadministratie ontvangt uw nieuwe pasfoto en zal kijken of hij goedgekeurd kan worden. U ontvangt altijd bericht of de foto is goed- of afgekeurd. Hoe kan ik een pasfoto uploaden naar het pasje.
Wanneer u de foto heeft gevonden staat het kader in de linker boven hoek. U krijgt op het pasje dan ook alleen maar dat blauw vlakje te zien.
U moet het kader nu aanpassen. U kunt het kader aan de hoek met de muis vastpakken. Wanneer u het kader verder trekt, dan ziet u ook op het pasje de foto in het formaat van het kader.
U past het kader zover aan dat de hele foto op het pasje komt te staan.
  Fotokwaliteit
 • Wij accepteren alleen nog officiële pasfoto's
 • Je moet goed herkenbaar zijn op de foto.
 • Je moet recht in de camera kijken.
 • Geen foto en profiel.
 • Gelijkmatige belichting, geen schaduw in het gezicht.
 • Het gezicht moet in het midden van de foto staan.
 • Geen petten of ander hoofddeksel. Geen zonnebrillen.
 • Geen kopie van rijbewijs of paspoort.
 • De foto moet aangeleverd worden in JPG of JPEG formaat.
 • De foto mag niet groter zijn dan 1 MB.
 • Een neutrale achtergrond, wit.
 • Geen vakantie- of huis en tuin kiekjes.
Foto's die niet aan deze eisen voldoen worden afgekeurd.
 

Contributie 2020

De contributie voor 2020 is voorlopig vastgesteld op: Volwassenen (vanaf 18 jaar): € 48,00 p.p Kinderen: € 24,00 p.p. (5 t/m 17 jaar) €   0,00 p.p. (0 t/m 4 jaar) Leeftijden berekend vanaf 1 mei van het jaar.

Welke extra knipkaarten en extra toegangspassen zijn er?

LET OP: De namen introductiekaart, partnerkaart, oppaskaart en babysitpas zijn vervangen door de volgende nieuwe namen: Introductie-knipkaart Per volwassen lid kan per seizoen één Introductie-knipkaart gekocht worden. Deze kaart kost € 24,00 (de helft van een jaar standaard contributie voor volwassenen). De kaart is gebonden aan uw huishouden en geeft recht op vijf maal toegang voor een introducé. De introducé moet bij het binnenkomen vergezeld worden door een lid van het op de kaart vermelde huishouden. Ongebruikte introductie-knipkaarten worden niet meer teruggenomen bij beëindiging lidmaatschap. Naast bovenvermelde Introductie-knipkaarten, kunnen er twee soorten extra knipkaarten aangeschaft worden, de Partner-knipkaart en de Grootouder-knipkaart. Partner-knipkaart Voor partners van leden die (nog) geen lid zijn, kan per seizoen één Partner-knipkaart voor de partner en één voor elk kind van de partner gekocht worden. Deze kaarten kosten € 24,00 en geven recht op vijf maal toegang. Met een Partner-knipkaart krijgt de partner of één van zijn kinderen dus 5 keer toegang tot het zwembad, onder begeleiding van een lid van het op de kaart vermelde huishouden. De partner-knipkaart kan gekocht worden tijdens de verkoopmomenten voor introductiekaarten. Zorg bij aankoop van de kaart voor een bewijs van partnerschap (bijvoorbeeld : een kopie van de trouwakte/partner registratie/samenlevingscontract.) Grootouder-knipkaart Voor oma’s en opa’s die lid zijn en oppassen op hun kleinkinderen, kan per seizoen per kleinkind (t/m 12 jaar) één Grootouder-knipkaart gekocht worden. Een Grootouder-knipkaart kost € 24,00 en geeft recht op vijf maal toegang voor een kleinkind, onder begeleiding van de grootouder(s) behorende bij het op de kaart vermelde huishouden. De Grootouder-knipkaart kan gekocht worden tijdens de verkoopmomenten voor introductiekaarten. Bij aankoop moet u het legitimatiebewijs van het kind/kinderen meenemen ter registratie en koppeling aan het HH nummer van de aanvrager. Kleinkinderen kunnen niet in het HH nummer van de grootouders worden opgenomen. Geldigheid Knipkaarten Niet (op)gebruikte Introductie-, Partner- en Grootouder-knipkaarten, zijn ook in toekomstige seizoenen nog te gebruiken. Bij opzegging van het lidmaatschap van een Huishouden worden de nog niet gebruikte introductiekaarten niet vergoed. Babysitpas Een babysitpas is een extra lidmaatschapspas die gekocht kan worden voor een babysit. De babysit krijgt met deze pas toegang tot het zwembad, mits hij/zij één of meerdere van de op de pas vermelde kinderen (t/m 10 jaar) begeleidt. De babysit mag het zwembad alleen betreden met minimaal één van uw kinderen. Als u al met uw kind(eren) in het zwembad bent en u wilt zich laten aflossen door de babysit dan moet u daarvoor met (minstens een van) de kind(eren) naar de ingang gaan. De kosten van een babysitpas zijn gelijk aan die van een volwassen lidmaatschap. Een babysitpas is alleen geldig voor het lopende seizoen en moet per seizoen verlengd worden. De pas is voorzien van een foto van de babysit. Op de babysitkaart staat uw huishoudnummer en de lidnummers van de kinderen waarmee de babysit het zwembad kan betreden. De kinderen dienen altijd hun eigen lidmaatschapskaart mee te brengen. De babysitkaart kunt u aanvragen via het aanvraagformulier (PDF) . Vergeet niet een pasfoto van goede kwaliteit in JPEG formaat mee te sturen naar ledenadmin@jekerdal.nl . Tijdens het ledenspreekuur (zie kalender), tegen betaling van € 48,- , kunt u de babysitkaart na onze bevestigingsmail laten uitprinten. Let op: u moet hiervoor zelf naar het spreekuur komen en dus niet de toekomstige babysit. Per Huishouden wordt slechts één babysitkaart verstrekt.

Dienstrooster: mijn inroostering ruilen

Nadat het dienstrooster is opgesteld kunt u uw inroostering bekijken. Wilt u een andere datum of tijd, dan kunt u zelf een ruiling doorvoeren met een ander lid. U kunt zo vaak ruilen als u wilt, met iedereen die zelf ook is ingeroosterd, en die instemt met een ruiling. Ruilen kan tot uiterlijk 1 dag vóór de geplande inroostering. Dit geldt voor beide ruilers. Om een ruiling zélf te starten gaat u naar uw persoonlijke pagina, en klikt u op uw eigen lidnummer. Een nieuw scherm opent waarin u enkele persoonlijke gegevens ziet en een menu item "Ruilen". Klik op deze optie. U krijgt een lijst met telefoonnummers te zien van leden waarmee u kunt ruilen. Na ruiling gaat u naar het volgende scherm. In het volgende nieuwe scherm vult u het lidnummer in van degene waaraan u een uitnodiging wilt sturen om te ruilen. Het uitgenodigde lid zal een email ontvangen met daarin uw vraag om te ruilen. Let wel: Jekerdal heeft niet van de leden een persoonlijk email adres. Per huishouden is één email adres bekend waar alle email naar toe wordt gestuurd, zo ook uitnodigingen om te ruilen. U kunt maximaal 1 uitnodiging tegelijk versturen. Pas als het andere lid uw uitnodiging heeft verwerkt (d.w.z. aangenomen of afgewezen) kunt u nieuwe uitnodigingen versturen. Een eerder verstuurde uitnodiging kunt intrekken, mocht u er van willen afzien. Daarna kunt u nieuwe uitnodigingen versturen. Een verwerkte ruiling kunt u zelf ongedaan maken door opnieuw te ruilen. Als u uitnodigingen heeft ontvangen, dient u deze eerst allemaal te verwerken, voordat u zelf nieuwe uitnodigingen kunt versturen. Mocht u nooit uitnodigingen willen krijgen, dan kunt u dit ook aangeven. U kunt dan wel zelf nog uitnodigingen versturen. Zodra uw uitnodiging is aangenomen of afgewezen, wordt de ruiling direct verwerkt, en krijgt u beiden via email een bericht hiervan.

SEPA

 • Een onderdeel van uw lidmaatschap is de jaarlijkse contributie. De contributie wordt bij vrijwel alle huishoudens via een automatische incasso van het opgegeven bankrekeningnummer afgeschreven. In het verleden gaf u door het opgeven van het bankrekeningnummer aan Vereniging Zwembad Jekerdal impliciet een machtiging voor deze incasso. In 2014 is het Nederlandse systeem van rekeningnummers vervangen door een Europees systeem, SEPA. Op de website van de Rijksoverheid of De Nederlandsche Bank kunt u er meer over lezen.
 • Onderdeel van SEPA is de verplichting om de administratie van de incasso machtigingen op orde te hebben. De vereniging wil dit bereiken door u  expliciet om een machtiging tot incasso te vragen. Deze toestemming verleent u door het formulier  te downloaden (RTF) en in te vullen. Daarna ondertekent u het formulier en stuurt een scan van het ondertekende formulier via email naar: ledenadmin@jekerdal.nl
 • Gebruik dan als bestandsnaam alleen uw huishoudennummer, zonder extra codes zoals "HH" of "Scan023f2g4.pdf". Gebruik als bestandstype alléén PDF. Voorbeeld van bestandsnaam 1234.pdf. Maak alleen een echte scan, en dus niet een foto met uw GSM e.d.
 • Tenslotte controleer de bijlage als u klaar bent om te verzenden, we hebben al diverse exotische documenten gekregen die niets met Jekerdal te maken hadden.
 • Hier kunt u het formulier downloaden (RTF), en hier de begeleidende brief (PDF).
 

Geboorte en adoptie, wat te doen?

Kinderen die geboren, geadopteerd of pleegkind worden in een huishouden waarvan al volwassen personen lid zijn kunnen direct lid worden. Neem contact op met de ledenadministratie om dit door te geven, samen met ondersteunende documenten (geboorte akte, adoptiebewijs). Tijdens het spreekuur van de ledenadministratie (zie kalender) kunt u een lidmaatschapskaart laten maken. Voor kinderen tot 5 jaar zal een leuke tekening gebruikt worden als pasfoto. Vanaf 5 jaar vragen we U een gelijkende pasfoto te uploaden via uw persoonlijke pagina. Na goedkeuring kunt  een nieuwe pas laten maken, bij de ledenadministratie. (meer…)

Wat zijn de regels bij mijn persoonlijke toegangspas?

 • Zonder pas is geen entree tot het zwembad mogelijk!
 • Het vervangen van uw pas kost € 5,- (alleen pinnen!!) Dit geldt voor verlies, diefstal, verouderde pasfoto of beschadigde pas.
 • Bij splitsing van een huishouden moet voor elke nieuwe pas € 5,- worden betaald. (alleen pinnen!!!)
 • Bij verlies of diefstal kunt u een nieuwe pas aanvragen tijdens het ledenspreekuur. Uw oude pas wordt automatisch geblokkeerd.
 • Bij afhalen dient u zich te legitimeren. U pasje wordt ter plekke gemaakt.
 • Kinderen vanaf 5 jaar dienen een lidmaatschapskaart met eigen pasfoto te hebben. Hiertoe kunt u zich bij de leden administratie melden tijdens het leden spreekuur. Foto's kunt u uploaden op uw persoonlijke pagina op www.jekerdal.nl. Na goedkeuring hoeft u daarna alleen nog de pas af te halen. Het pasje wordt ter plekke gemaakt.
 • Passen worden na het voldoen van de contributie opnieuw geactiveerd.
 • Heeft u problemen met passen die niet werken, meldt u zich dan in het ledenspreekuur.

Ik heb me vorig jaar afgemeld en nu heb ik spijt. Wat te doen?

Wie zich afmeldt voor de vereniging is GEEN LID MEER.  Als u opnieuw lid wilt worden dan zult u zich opnieuw via de wachtlijst moeten inschrijven.  

Is er een regeling met de buurtbewoners?

In het verleden ondervond u overlast van in uw straat parkerende leden van onze vereniging. Wij vonden het redelijk om dat te compenseren door u buiten de wachtlijst om een lidmaatschap aan te bieden. Inmiddels is die overlast door het nieuwe parkeerbeleid van de Gemeente weggenomen. Daarmee vervalt de grondslag voor versnelde toekenning van het lidmaatschap. In de Algemene Ledenvergadering van mei 2009 is besloten dat de voorkeursbehandeling om lid te worden niet langer zal gelden voor nieuwe bewoners rondom het zwembad. De reden daarvan is het door de gemeente Maastricht ingevoerde parkeerbeleid. In het verleden is aan kopers van woningen in de buurt van het zwembad medegedeeld dat zij recht hadden op versneld instromen als lid. Dat is dus niet langer het geval. Natuurlijk blijft uw huidige lidmaatschap gehandhaafd. Vanwege de aangrenzing van de tuinen en eventuele overlast behouden alleen de percelen aan de even kant van de Trianonstraat en de Champs Elyseeweg 16 en 18, de mogelijkheid om aanspraak te maken op versneld lidmaatschap.  

Wat is de sanctie op het niet vervullen van de verplichte werkzaamheden?

Ieder lid van Vereniging Zwembad Jekerdal is verplicht om jaarlijks werkzaamheden voor de vereniging te verrichten. (meer…)

Hoe wordt bepaald wat ik moet doen in mijn dienst?

De coördinator van dienst heeft een breed scala aan mogelijke werkzaamheden, waaruit u een of meerdere krijgt toegewezen. (meer…)

Hoe bereik ik de ledenadministratie?

De ledenadministratie heeft spreekuur gedurende het zwemseizoen:
 • Alle openingsuren van de ledenadministratie staan vermeld op de kalender op onze website.
Het spreekuur is in principe bedoeld voor alle administratieve zaken die u niet via de website kunt regelen. De ledenadministratie is niet telefonisch bereikbaar, ook niet tijdens het spreekuur. Per e-mail kunt u ons bereiken op ledenadmin@jekerdal.nl Inplannen beschikbaarheid vrijwilligersdienst: De ledenadministratie houdt zich niet bezig met het inplannen van de vrijwilligersdienst. Vragen hierover kunnen wij niet beantwoorden. Het rooster wordt volledig automatisch aangemaakt op basis van Uw eigen (on)beschikbaarheids opgave. U hebt dus zelf de meeste invloed op uw inplanning. Algemene vragen: Voor algemene vragen kunt u zich richten tot contact@jekerdal.nl Vragen over de wachtlijst: Correspondentie over de wachtlijst stuurt U naar ledenadmin@jekerdal.nl

Mag ik alleen mijn kinderen lid laten zijn? … huishoudens zonder volwassenen

Nee. In het huishoudelijk reglement staat dat men alleen jeugdlid (t/m 17 jaar) kan zijn, als tenminste één van de ouders/wettelijke vertegenwoordigers ook lid is. Huishoudens zonder volwassenen zijn niet mogelijk. Jeugdleden kunnen niet als kleinkind worden toegevoegd aan het HH nummer van de grootouders. Samenstelling huishoudens. Een huishouden kan slechts uit 2 generaties bestaan. Grootouders, kinderen en kleinkinderen kunnen niet samen onder een huishoudnummer vallen. Het huishouden wordt dan gesplitst.

Wat zijn de regels over het vrijwilligerswerk en dienstrooster?

 • Ieder lid vanaf 16 jaar moet twee uur verplicht dienst in het zwembad doen. Elders binnen deze sectie vraag/antwoord kunt U meer lezen over het nut en inhoud van deze dienst.
 • Leden jonger dan 16 jaar zijn vrijgesteld.
 • Aan het begin van het seizoen kunt u aangeven wanneer u verhinderd bent de dienst uit te voeren. U kunt meerdere periodes van een tot meerdere dagen van onbeschikbaarheid opgeven (max. 35 dagen in totaal). Los van de hele dagen kunt per dagdeel van 2h aanvinken dat u het dagdeel onbeschikbaar bent. Deze opgave per dagdeel geldt dan voor elke week in het seizoen. Let op: wel vinkje = wel beschikbaar niet vinkje = niet beschikbaar nergens vinkje = altijd beschikbaar
 • In uw persoonlijke pagina wordt een willekeurige lijst van leden getoond, waarvan de dienst nog niet is uitgevoerd. U kunt contact opnemen met deze leden om te ruilen. Indien U ruilt, geef dit dan beide telefonisch door aan de coördinator. Deze kan dan de ruiling in de administratie doorvoeren. De ledenadministratie heeft deze mogelijkheid niet. Daarnaast overbelasten we deze vrijwilligers indien zij uw ruilingen zouden moeten gaan uitzoeken.
 • Leden vanaf 65 jaar kunnen op verzoek worden vrijgesteld Neem hiervoor contact op met de ledenadministratie.
 • Het kan zijn dat U een jaar niet wordt ingeroosterd.

Wie is de baas in het bad? – de Coordinator

Tijdens de openingstijden zijn er vele honderden leden, jong en oud, in en om het zwembad. Op mooie dagen kan het behoorlijk druk zijn met vele honderden aanwezigen. Om dan alles in goede banen te leiden zijn er veel leden aan het werk, maar er is uiteindelijk één persoon die hierover de leiding heeft: de (hoofd)coördinator van dienst. Deze coördinator is verantwoordelijk voor ieders veiligheid, een ordelijke gang van zaken en handhaven van de regels. Hiertoe worden zij goed getraind, en zijn ze verregaand bevoegd om te handhaven. Zie ook artikel 10 in het huishoudelijk reglement. Mocht U interesse hebben om ook enkele jaren deze dienst aan de vereniging te verlenen, dan horen we graag van U. Neem dan contact op met de ledenadministratie of een coördinator voor meer informatie.  

Openingstijden – algemeen

Het zwembad wordt elk jaar op 1 mei geopend, en gesloten na het 2e of 3e weekend in september. In het voor- en naseizoen zijn er beperkte openingstijden:
 • tot eind mei (ongeveer) is het zwembad open van 12:00-18:00 uur.
 • vanaf begin september (ongeveer) is het zwembad open van 12:00-20:00 uur.
Hoogseizoen openingstijden :
 • 10h00 tot 20h00
De precieze dagen waarop de openingstijden wisselen worden elk jaar opnieuw vastgesteld. Kijk daarvoor in de website bij Openingstijden dit seizoen. Houdt er wel rekening mee dat ook al is het bad in mei al open, toch kan het grondwater waarmee het bad gevuld wordt erg koud zijn. Onder de 16 graden water temperatuur geeft de provincie Limburg geen toestemming om te zwemmen.  

Wordt mijn nieuwe partner automatisch lid? En wat gebeurt er bij een scheiding?

Het lidmaatschap van de vereniging is persoonsgebonden: scheidende partners behouden dus ieder hun eigen lidmaatschap. Ook voor hun positie op de wachtlijst heeft dit geen gevolgen. Andersom zal een niet-lid dat gaat samenwonen/trouwen met een lid, achteraan de wachtlijst moeten aansluiten om ook lid te worden. Deze regel geldt ook voor personen/huishoudens die op de wachtlijst staan. Als de gezinssamenstelling verandert dan zal een nieuwe partner zich afzonderlijk moeten aanmelden. Voor geboorte en adoptie geldt deze regel niet: deze personen kunnen meteen lid worden. Neem hiertoe contact op met de ledenadministratie, met een geboortebewijs of bewijs van adoptie.  

Wat kan ik zelf aanpassen van mijn gegevens?

Naast de vele vrijwilligers, is Uw eigen inbreng belangrijk om als vereniging het zwembad open te houden. Wat kunt u zelf veranderen: U kunt op de website www.jekerdal.nl inloggen en via de keuze "Wijzig uw gegevens” de volgende velden aanpassen of aanvullen:
 • adres, woonplaats, postcode, land
 • telefoonnummer
 • mobiele telefoonnummer (minstens een van beide dient U op te geven)
 • email adres
Wat moet ik via de ledenadministratie doorgeven:
 • Geboorte
 • Overlijden
 • Opzegging (per a.s. 1 januari)
 • Naam (na scheiding)
 • Bankrekeningnummer (denk ook aan IBAN/BIC)
 • Scheiding binnen een huishouden
Hiervoor kunt U naar het spreekuur komen of de gegevens doorgeven via email.

Ik ben mijn huishoudennummer en/of mijn wachtwoord kwijt, en nu?

Uw huishoudennummer en persoonlijk lidnummer vindt u op uw lidmaatschapskaart. Uw wachtwoord kunt u niet opvragen bij de ledenadministratie, omdat wij deze niet kunnen achterhalen. Wel kunt u zelf een nieuw wachtwoord aanmaken door op 'wachtwoord vergeten?' te klikken in het login scherm. Het nieuwe wachtwoord moet minimaal 8 tekens bevatten, waarvan minimaal 1 hoofdletter, 1 kleine letter en 1 cijfer.

Waar vind ik de Gedragscode, het Huishoudelijk reglement en de Huisregels?

Hier (PDF) kunt u de gedragscode downloaden.

Hier (PDF) kunt u het huishoudelijk reglement downloaden.

Hier (PDF) kunt u de huisregels downloaden.

Het verschil tussen de bovenstaande documenten zit in de aard van de regels: de huisregels zijn praktische alledaagse regels die we in het zwembad hanteren om het voor iedereen leuk te houden. Het huishoudelijk reglement is meer bestuurlijk, en bepaalt hoe we onze vereniging in het algemeen vormgeven.

Voor acute noodgevallen zijn er aparte procedures. deze vindt u bij Toezichtsplan, Calamiteitenplan en Ontruimingsplattegrond.

Waar vind ik de statuten van Jekerdal?

Hier (PDF) kunt U de statuten downloaden.

Heeft Jekerdal een Toezichtsplan, een Calamiteitenplan en een Ontruimingsplattegrond?

Hier (PDF) kunt U het Toezichtplan downloaden.

Hier (PDF) kunt U het Calamiteitenplan downloaden.

Hier (PDF) kunt U de Ontruimingsplattegrond downloaden.

Hoe kan ik inloggen en beschikbaarheidsopgave voor dienstrooster

Hier (PDF) kunt U een handleiding downloaden met instructie over het inloggen, en de opgave van Uw beschikbaarheid in het dienstrooster.
Zwembad Jekerdal