Laatst gemeten watertemperatuur: 21.2 °C op 02-07 14:58

We gaan open op woensdag 8 juli!

En samen met jullie gaat dit lukken op een veilige en verantwoorde manier.

Er zijn natuurlijk wel een aantal belangrijke zaken anders dan normaal. Voor de veiligheid en gezondheid van ons allemaal volgen we de meest recente RIVM-richtlijnen.

De belangrijkste regels zijn:

·      Reserveren om te komen zwemmen is verplicht*

·      Houd 1,5 meter afstand zowel in als buiten het water (voor personen boven 18 jaar)

·      Was/desinfecteer goed je handen bij binnenkomst

·      Thuis douchen

·      Volg de looproutes

·      Blijf thuis als je ziek bent

Wij merken hierbij op dat wij op iedereen een beroep doen om deze regels ook daadwerkelijk in acht te nemen. Je kunt dus ook worden aangesproken door andere leden als je je niet aan de afgesproken regels houdt. Blijf vooral vriendelijk en tolerant naar elkaar, dit doen we alleen omdat we graag allemaal gezond willen blijven.

Voor leden die de regels niet naleven is géén plaats in onze vereniging, het bestuur zal in deze niet schromen leden te royeren. Mocht blijken dat de regels structureel niet worden nageleefd, zal het bad helaas voor de rest van het seizoen worden gesloten. Nogmaals; in lijn met het credo van de rijksoverheid: We kunnen dit alleen samen doen!

*Reserveren 
Om te kunnen reserveren hebben we een handige app laten maken. De app zelf en de instructie zullen we binnenkort delen.  Met de app kun je heel eenvoudig zien of er nog plek is en vervolgens reserveren, als het dag-maximum bereikt is kun je niet meer reserveren. Alleen als je gereserveerd hebt kun je komen zwemmen. Let op; dit seizoen kunnen introducees vooralsnog niet mee komen zwemmen.

Met je ledenpas scan je in bij het entreepoortje en krijg je toegang tot het zwembad, als je weg gaat scan je uit bij het poortje bij de nieuwe uitgang. Ben je je ledenpas vergeten, dan kun je niet inscannen en dus niet naar binnen. Ben je je ledenpas kwijt of is de pas stuk? Dan zul je eerst een nieuwe ledenpas moeten aanvragen, de ledenadministratie zorgt dat je nieuwe pasje geprint wordt en neemt vervolgens contact met je op.

Kantine & terras
Je mag alleen op het terras van de kantine zitten als er vrije plaatsen zijn, zitten is op het terras dus verplicht. Wacht even op je beurt als er geen plek is. Dringend verzoek om het terras niet zelfstandig uit te breiden of te verzetten. Ook bij de horeca geldt uiteraard de 1,5 meter regel. Ten overvloede: porselein en glaswerk is alleen toegestaan op het terras en niet in het zwembad en op de weide. Marlies heeft koffie to-go en diverse dranken in blikjes. Bij de horeca kun je dit seizoen ook contactloos betalen.

Dankwoord
Namens het bestuur grote dank aan de mensen die allemaal hebben meegewerkt om Zwembad Jekerdal op een veilige en verantwoorde manier te kunnen openen; De badmeesters, de coördinatoren, de technische dienst, onze tuinploeg, de kernvrijwilligers, de IT afdeling, de ledenadministratie, juridische zaken, de Provincie, Gemeente Maastricht, Zwembad de Geusselt, Zwembad Mosaqua, Reddingsbrigade Maastricht, het EHBO- en BHV opleidingsbedrijf, de horeca en nog veel meer, vooral vrijwilligers, die op enige manier betrokken zijn geweest.

Hartelijke groet en alsnog een mooi zwemseizoen toegewenst

Anita, Noël, Cyriel, Toine, Racheel en Roger

Zwembad Jekerdal