0 leden aanwezig op 21-02 07:10
Laatst gemeten watertemperatuur: 8.6 °C op 21-02 07:06

Welkom bij Zwembad Jekerdal!

Welkom op de website van Vereniging Zwembad Jekerdal. Deze vereniging heeft tot doel het beschikbaar stellen van de zwemfaciliteiten in het stadspark in Maastricht aan haar leden.

Notulen ALV maandag 14 mei 2018

Opzeggen lidmaatschap:

Mocht u geen gebruik meer willen maken van uw lidmaatschap dan dient u voor 31 december 2018 op te zeggen. De opzeggingen gelden vanaf seizoen 2019.
Dit kan per e-mail naar ledenadmin@jekerdal.nl.
Geef duidelijk aan om welk huishoudennummer en welke lidnummers het gaat.

In Memoriam Joke Queis

Joke, onze grote kleine vriend is er niet meer. Zondag 20 augustus is Joke door een tragisch verkeersongeval om het leven gekomen.  Hoe bitter kan het lot zijn, aangereden op de fiets door een motor. Motoren, zijn grote hobby.

Het motto van onze vereniging is ‘voor leden, door leden’. Als iemand hier het toonbeeld van is, dan was het Joke. Dagelijks was hij in het zwembad. Hij had niet alleen een groen gouden hart, maar ook groene vingers. Een A4’tje is niet toereikend voor de werkzaamheden die Joke voor ons zwembad heeft gedaan. Dag in dag uit, zomer en winter, Joke was bezig met het zwembad in perfecte staat te houden. Een paar jaar geleden heeft hij minutieus de klimop door de afrastering geweven langs de oude ingang. Weken was hij daarmee bezig. In februari kom ik langs het zwembad, 3 volle containers snoeiafval. Het werk van Joke.

Na gedane arbeid kon je hem vinden op het terras waar hij zich het welverdiende pilsje goed liet smaken.

Joke kon een geweldige mopperkont zijn, maar als puntje bij paaltje kwam was hij er ALTIJD voor ons zwembad. Joke, klein van stuk, maar voor Zwembad Jekerdal was hij een reus.

Zijn uw gegevens nog up-to-date

Helaas constateren we dat niet alle leden hun gegevens op orde hebben. Pasjes van kinderen ouder dan 5 jaar zonder pasfoto maar met een Winnie de Poe afbeelding of onherkenbare pasfoto’s. Maar ook zijn er leden die nog niet betaald hebben.
Wij willen geen discussie aan de poort, ook daar zitten vrijwilligers, daarom worden de pasjes INGENOMEN als ze niet meer geldig zijn.
Alles over de aanvraag van nieuwe pasjes vindt u op deze site.

geen pas = geen toegang = geen discussie aan de poort

 

Laatste nieuws

Incasso mislukt of gestorneerd, wat nu?

Huishoudens waarvan de contributie inning niet in orde is zullen automatisch op non actief gezet worden, en via de email geïnformeerd worden. Indien u wilt storneren dan graag contact opnemen met de leden administratie voor een toelichting.

Geen geld meer overmaken want we controleren de bankrekening niet meer iedere week. Het verzoek is om dan op het spreekuur de contributie te komen voldoen.

Nieuw seizoen 2019

De mensen die nu nog op de wachtlijst staan willen wij streng adviseren om hun e-mailadres up-to-date te houden.
Ook dit jaar bleken er e-mailadressen en telefoonnummers in de wachtlijst voor te komen die niet meer kloppen. Hierdoor ontstaat voor de vrijwilligers van de ledenadministratie een hoop extra werk om deze wachtlijstleden alsnog te kunnen bereiken. Wanneer wij geen contact met u kunnen maken, zullen uw gegevens op de wachtlijst worden bevroren.
Ook voor de leden in het definitieve ledenbestand is het belangrijk dat hun e-mailadres ten alle tijden up-to-date is.
Een ieder kan dit zelf verwerken in haar/zijn wachtlijstpagina c.q. persoonlijke pagina door in te loggen via de website.

Mocht u er echt niet uitkomen dan is de ledenadministratie ten alle tijden bereid u daarbij te adviseren c.q te helpen.
Dit kan per e-mail aan <ledenadmin@jekerdal.nl>

 

Wat kost een nieuwe toegangspas?

Bij nieuwe pasfoto, nieuw Huishoudennummer (na afsplitsing), verlies, diefstal of beschadiging van het toegangspasje is de vervangingsprijs 5 euro. (alleen pinnen).
Dit geldt niet voor kinderen die een “Winnie de Poeh” foto hebben en hiervoor een pasje met eigen foto wensen. Nieuwe pasjes voor deze kinderen blijven gratis.

Zwembad Jekerdal