0 leden aanwezig op 24-05 02:20
Laatst gemeten watertemperatuur: 20.2 °C op 23-05 11:44

Welkom bij Zwembad Jekerdal!

Welkom op de website van Vereniging Zwembad Jekerdal. Deze vereniging heeft tot doel het beschikbaar stellen van de zwemfaciliteiten in het stadspark in Maastricht aan haar leden.

geen pas = geen toegang = geen discussie aan de poort

 

Feestelijke opening zwembad Jekerdal

Op zaterdag 6 mei 2017 zal de officiële opening voor het nieuwe seizoen 2017 plaatsvinden.

 

Openingstijden seizoen 2017:

maandag  1-5 t/m zondag 28-5       van 12:00 tot 18:00 uur
maandag  29-5 t/m zondag 3-9       van 10:00 tot 20:00 uur
maandag  4-9 t/m zondag 17-9       van 12:00 tot 20:00 uur
zondag     24-9 hondenzwemmen   van 11:00 tot 17:00 uur

 

 

Laatste nieuws

ALV voorjaar 2017

Op maandag 15 mei is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering – voorjaar 2017.

Locatie: kantine van het zwembad in Maastricht.

Aanvang: 20:00.

Vacature bestuurslid Ledenadministratie

Het bestuur van vereniging Zwembad Jekerdal in Maastricht is op zoek naar een nieuw “bestuurslid Ledenadministratie”.

Dit bestuurslid is eindverantwoordelijk voor een juiste ledenadministratie. Hieronder valt de intake van nieuwe leden, beheer van de wachtlijst, uitstroom van leden, beantwoorden van vragen over het lidmaatschap, verzorgen van de planning en bemensing van het ledenspreekuur, de verkoop van introductie-, partner- en oppaskaarten, en inning van de contributie.

(meer…)

Incasso mislukt of gestorneerd, wat nu?

Huishoudens waarvan de contributie inning niet in orde is zullen automatisch op non actief gezet worden, en via de email geïnformeerd worden. Indien u wilt storneren dan graag contact opnemen met de leden administratie voor een toelichting.

Geen geld meer overmaken want we controleren de bankrekening niet meer iedere week. Het verzoek is om dan op het spreekuur de contributie te komen voldoen.