Laatst gemeten watertemperatuur: 21.4 °C op 04-06 07:10

UPDATE Coronavirus (COVID-19)

 

15 mei 2020

Beste leden,

Afgelopen vrijdag 8 mei is het protocol “Verantwoord Zwemmen” gepubliceerd. Dit protocol is tot stand gekomen en opgesteld door de samenwerkende partijen in de zwembranche, in samenspraak met het RIVM. Het protocol zorgt ervoor dat daar waar mogelijk – onder strikte voorwaarden – weer op een veilige en verantwoorde manier kan worden genoten van de zwemsport/zwembaden. Alle zwembadinrichtingen zullen zich moeten houden aan deze voorwaarden en zullen hier ook op moeten handhaven.

Zwembad Jekerdal zal pas open kunnen als de benodigde maatregelen die hiervoor getroffen dienen te worden realiseerbaar zijn, en als de gezondheid van iedereen die ons zwembad bezoekt afdoende is gewaarborgd. Als bestuur zijn wij aan het bekijken hoe wij als Zwembad Jekerdal – opererende met uitsluitend vrijwilligers – aan de strikte voorwaarden kunnen voldoen. Wij merken hierbij op dat veiligheid voor eenieder en draagvlak van onze actieve vrijwilligers en leden voorop staat.

Rekening houdende met bovenstaande verwachten wij dat een eventuele opening niet eerder zal plaatsvinden dan aanvang juli. Wij streven ernaar om een definitief besluit midden juni met jullie te delen. Als er tussentijds nieuws is melden we dit.

De vrijwilligersdiensten gedurende de sluiting komen derhalve te vervallen.
Wanneer het zwembad weer open gaat, zijn vanaf dat moment de ingeroosterde leden ook weer verplicht om hun diensten in te vervullen.

Hartelijke groet,
Het bestuur van Vereniging Zwembad Jekerdal

 

7 mei 2020

Beste leden,

Gisteren heeft de overheid haar “corona-routekaart” voor de komende maanden gepresenteerd. Op hoofdlijnen is toegelicht hoe Nederland langzaam uit de intelligente lockdown zal komen. Als Zwembad Jekerdal volgen we deze ontwikkeling op de voet, meer specifiek bekijken welke gevolgen de nieuwe – nog te publiceren – richtlijnen hebben voor ons recreatieve zwembad. Op dit moment zijn nog veel zaken onduidelijk en kunnen wij nog geen antwoord geven over een (eventuele) opening en zo ja, wanneer en onder welke voorwaarden. De komende dagen hopen wij hier meer duidelijkheid over te krijgen en zullen wij dit ook zo spoedig mogelijk met jullie communiceren. Wij willen wederom een weloverwogen besluit nemen, waarbij het respecteren van de richtlijnen, veiligheid en draagvlak voorop staan.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Zwembad Jekerdal

 

23 april 2020

Beste leden,

Na de update van het kabinet mbt de maatregelen aangaande het Coronavirus op 21 april jongstleden, handhaven we eerdere berichtgeving dat Zwembad Jekerdal in ieder geval tot 1 juni gesloten zal blijven. We zijn met o.a. de Provincie in overleg om de voorwaarden voor opening – indien groen licht – daar waar mogelijk in te vullen. Verder hebben we moeten besluiten na eventuele opening voorlopig geen fysiek ledenspreekuur en ook geen verkoop van introductiekaartenverkoop te faciliteren, omdat we de veiligheid van onze vrijwilligers en onze leden niet kunnen waarborgen. Daarnaast denken we ook al na hoe we Zwembad Jekerdal – daar waar mogelijk – na eventuele openstelling in kunnen richten voor een 1,5 meter afstand omgeving.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van Jekerdal

Coronavirus (COVID-19)

Beste leden,

Afgelopen maandag heeft het kabinet extra maatregelen bekend gemaakt om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent voor Zwembad Jekerdal dat wij de opening moeten uitstellen en zeker tot 1 juni gesloten zijn.

We benoemen in het kader van de veiligheid en wettelijke verplichting dat we tevens nog een praktische uitdaging hebben omdat de badmeesters en coördinatoren nog niet gecertificeerd zijn voor de start van het nieuwe seizoen.  Door de COVID-19 maatregelen gaan de benodigde opfrisuurtjes zwemvaardigheid en de resterende EHBO/BHV cursussen niet door. We kunnen deze pas weer oppakken als mensen weer bij elkaar mogen komen. Voor de EHBO/BHV zijn we aan het kijken voor een alternatieve oplossing. We zijn ook in gesprek met gemeente en provincie hoe hier mee om te gaan.

Voor vragen kan een mail gestuurd worden naar algemenezaken@jekerdal.nl

Lees hieronder de maatregelen van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Jekerdal

Leden spreekuur

Zolang het bestuur nog geen duidelijkheid heeft over de gang van zaken rond om ons zwembad (zie bericht hierboven), schorten wij het invullen van de agenda (ledenspreekuur / verkoop introductiekaarten enz.) even op.
Heeft u vragen van andere aard, zoek dan eerst via onze website vragen Jekerdal. Hier vindt u al heel wat antwoorden.
Voor het wijzigen van bankrekeningnummers en melden van geboortes, dat kan via e-mail doorgeven worden aan ledenadmin@jekerdal.nl. Vermeld altijd duidelijk uw HHnr.

 

Welkom bij Zwembad Jekerdal!

Welkom op de website van Vereniging Zwembad Jekerdal. Deze vereniging heeft tot doel het beschikbaar stellen van de zwemfaciliteiten in het stadspark in Maastricht aan haar leden.

geen pas = geen toegang = geen discussie aan de poort

 

Kalender!

Zodra wij het seizoen 2020 gaan starten, wordt de kalender weer bijgewerkt.

geen pas = geen toegang = geen discussie aan de poort

 

Opzeggen lidmaatschap:

Opzeggen voor dit seizoen (2020) is niet meer mogelijk. Alle systemen voor dit seizoen zijn reeds opgestart.
Nieuwe opzeggingen gaan in voor seizoen 2021.
Dit kan per e-mail naar ledenadmin@jekerdal.nl.
Geef duidelijk aan om welk huishoudennummer en om welke lidnummers het gaat.

geen pas = geen toegang = geen discussie aan de poort

 

Zijn uw gegevens nog up-to-date

Wachtlijst:
Contactgegevens mensen op de wachtlijst. Door verouderde gegevens kunnen wij sommige mensen niet bereiken. Daardoor kunt u kans op toetreding missen.
Het komt nog regelmatig voor dat e-mails van mensen op de wachtlijst niet meer actief zijn. Ook telefoonnummers die niet meer kloppen.

Leden:
Helaas constateren we ook dat niet alle leden hun gegevens op orde hebben. Pasjes van kinderen ouder dan 5 jaar zonder pasfoto maar met een Winnie de Poe afbeelding of onherkenbare pasfoto’s. Probeer dat voor het komende seizoen 2020 op orde te hebben.
Wij willen geen discussie aan de poort, ook daar zitten vrijwilligers, daarom worden de pasjes INGENOMEN als ze niet meer geldig zijn.
Alles over de aanvraag van nieuwe pasjes vindt u op deze site.

 

Notulen ALV maandag 14 mei 2018

 

Laatste nieuws

UPDATE Coronavirus (COVID-19)

15 mei 2020

Beste leden,

Afgelopen vrijdag 8 mei is het protocol “Verantwoord Zwemmen” gepubliceerd. Dit protocol is tot stand gekomen en opgesteld door de samenwerkende partijen in de zwembranche, in samenspraak met het RIVM. Het protocol zorgt ervoor dat daar waar mogelijk – onder strikte voorwaarden – weer op een veilige en verantwoorde manier kan worden genoten van de zwemsport/zwembaden. Alle zwembadinrichtingen zullen zich moeten houden aan deze voorwaarden en zullen hier ook op moeten handhaven.

Zwembad Jekerdal zal pas open kunnen als de benodigde maatregelen die hiervoor getroffen dienen te worden realiseerbaar zijn, en als de gezondheid van iedereen die ons zwembad bezoekt afdoende is gewaarborgd. Als bestuur zijn wij aan het bekijken hoe wij als Zwembad Jekerdal – opererende met uitsluitend vrijwilligers – aan de strikte voorwaarden kunnen voldoen. Wij merken hierbij op dat veiligheid voor eenieder en draagvlak van onze actieve vrijwilligers en leden voorop staat.

Rekening houdende met bovenstaande verwachten wij dat een eventuele opening niet eerder zal plaatsvinden dan aanvang juli. Wij streven ernaar om een definitief besluit midden juni met jullie te delen. Als er tussentijds nieuws is melden we dit.

De vrijwilligersdiensten gedurende de sluiting komen derhalve te vervallen.
Wanneer het zwembad weer open gaat, zijn vanaf dat moment de ingeroosterde leden ook weer verplicht om hun diensten in te vervullen.

Hartelijke groet,
Het bestuur van Vereniging Zwembad Jekerdal

UPDATE Coronavirus (COVID-19)

7 mei 2020

Beste leden,
Gisteren heeft de overheid haar “corona-routekaart” voor de komende maanden gepresenteerd. Op hoofdlijnen is toegelicht hoe Nederland langzaam uit de intelligente lockdown zal komen. Als Zwembad Jekerdal volgen we deze ontwikkeling op de voet, meer specifiek bekijken welke gevolgen de nieuwe – nog te publiceren – richtlijnen hebben voor ons recreatieve zwembad. Op dit moment zijn nog veel zaken onduidelijk en kunnen wij nog geen antwoord geven over een (eventuele) opening en zo ja, wanneer en onder welke voorwaarden. De komende dagen hopen wij hier meer duidelijkheid over te krijgen en zullen wij dit ook zo spoedig mogelijk met jullie communiceren. Wij willen wederom een weloverwogen besluit nemen, waarbij het respecteren van de richtlijnen, veiligheid en draagvlak voorop staan.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Zwembad Jekerdal

Update Coronavirus (Covid19)

UPDATE Coronavirus (COVID-19)
23 april 2020

Beste leden,

Na de update van het kabinet mbt de maatregelen aangaande het Coronavirus op 21 april jongstleden, handhaven we eerdere berichtgeving dat Zwembad Jekerdal in ieder geval tot 1 juni gesloten zal blijven. We zijn met o.a. de Provincie in overleg om de voorwaarden voor opening – indien groen licht – daar waar mogelijk in te vullen. Verder hebben we moeten besluiten na eventuele opening voorlopig geen fysiek ledenspreekuur en ook geen verkoop van introductiekaartenverkoop te faciliteren, omdat we de veiligheid van onze vrijwilligers en onze leden niet kunnen waarborgen. Daarnaast denken we ook al na hoe we Zwembad Jekerdal – daar waar mogelijk – na eventuele openstelling in kunnen richten voor een 1,5 meter afstand omgeving.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van Jekerdal

Zwembad Jekerdal