412 leden aanwezig op 22-07 14:10
Laatst gemeten watertemperatuur: 24.7 °C op 22-07 13:59

Welkom bij Zwembad Jekerdal!

Welkom op de website van Vereniging Zwembad Jekerdal. Deze vereniging heeft tot doel het beschikbaar stellen van de zwemfaciliteiten in het stadspark in Maastricht aan haar leden.

Zijn uw gegevens nog up-to-date

Helaas constateren we dat niet alle leden hun gegevens op orde hebben. Pasjes van kinderen ouder dan 5 jaar zonder pasfoto maar met een Winnie de Poe afbeelding of onherkenbare pasfoto’s. Maar ook zijn er leden die nog niet betaald hebben.
Wij willen geen discussie aan de poort, ook daar zitten vrijwilligers, daarom worden de pasjes INGENOMEN als ze niet meer geldig zijn.
Alles over de aanvraag van nieuwe pasjes vindt u op deze site.

Openingstijden seizoen 2018:

dinsdag 1-mei t/m zondag 27-mei 12:00 18:00
maandag 28-mei t/m zondag 2-sep 10:00 20:00
maandag 3-sep t/m zondag 16-sep 12:00 20:00
zondag 16-sep hondenzwemmen  alleen voor leden 1800 20:00

 

geen pas = geen toegang = geen discussie aan de poort

Opzeggen lidmaatschap:

Mocht u geen gebruik meer willen maken van uw lidmaatschap dan dient u voor 31 december 2018 op te zeggen. De opzeggingen gelden vanaf seizoen 2019.
Dit kan per e-mail naar ledenadmin@jekerdal.nl.
Geef duidelijk aan om welk huishoudennummer en welke lidnummers het gaat.

Laatste nieuws

Openingstijden kantine

De kantinebeheerder kan bij slecht weer – als er dus geen leden in het bad zijn – besluiten de kantine te sluiten.
Dit besluit kunt u vanaf de ochtend hier lezen.

Aanmelden voor de Zwem4daagse 2018

Zwembad Jekerdal houdt van dinsdag 28 tot en met vrijdag 31 augustus een zwem-4-daagse!

Je kunt kiezen uit 3 verschillende afstanden:
1. 20 minuten zwemmen
2. 30 minuten zwemmen
3. 40 minuten zwemmen

Je kunt in het zwembad terecht tussen 17:00 en 20:00 uur*.

Iedereen met een zwemdiploma kan meedoen!

Meedoen aan de Jekerdal zwem4daagse kost € 4,- per persoon

(meer…)

Incasso mislukt of gestorneerd, wat nu?

Huishoudens waarvan de contributie inning niet in orde is zullen automatisch op non actief gezet worden, en via de email geïnformeerd worden. Indien u wilt storneren dan graag contact opnemen met de leden administratie voor een toelichting.

Geen geld meer overmaken want we controleren de bankrekening niet meer iedere week. Het verzoek is om dan op het spreekuur de contributie te komen voldoen.