0 leden aanwezig
Laatst gemeten watertemperatuur: 10 °C op 10-04 13:55

Communicatie januari 2021

 

Beste leden,

Tijdens deze bijzondere periode, waar COVID-19 nog steeds een belangrijke rol speelt, gaan we jullie via onze website regelmatig informeren over lopende zaken. We zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen om ook het komende seizoen weer in goede banen te leiden.

 

Jaarlijks opleiden en bijscholen van badmeesters en coördinatoren

Ieder jaar weer dienen we de meer dan 80 badmeesters en een 30-tal co√∂rdinatoren op te leiden en bij te scholen voor de verplichte certificering, dit gebeurt buiten het seizoen, tijdens de wintermaanden. Voor zowel de badmeesters als de co√∂rdinatoren betekent dat 5 uren zwemvaardigheidstraining. De badmeesters krijgen daarnaast aanvullend nog 4 uren ‚Äėlevensreddende handelingen en reanimatie‚Äô en de co√∂rdinatoren krijgen een volledige BHV-EHBO cursus. Vervolgens zijn er in maart en april nog opfrismomenten, pas daarna wordt iedereen, na positieve evaluatie, gecertificeerd.

Door de COVID-19 restricties hebben we de benodigde opleidingen niet kunnen starten, wat concreet betekent dat we achterlopen op schema. Hopelijk kunnen we dit nog inhalen voor de start van het seizoen, maar zijn we helaas afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende maanden en de maatregelen vanuit de overheid.

 

Nieuwe kantine exploitant

Leuk nieuws! We zijn in de afrondende fase met een nieuwe exploitant voor de kantine en we hebben er samen heel veel zin in. Volgende maand meer nieuws hierover.

 

Website Zwembad Jekerdal

We zijn heel hard bezig met een nieuwe frisse website inclusief een ‘Mijn Jekerdal‚Äô¬†omgeving waar leden meer zelf kunnen regelen en waarbij we ook een aantal bestaande processen gaan optimaliseren en automatiseren. Komende periode zullen we de eerste sfeerimpressies gaan delen met jullie.

Reageren? Stuur dan een e-mail naar algemenezaken@jekerdal.nl. Dus niet via het e-mailaccount van de ledenadministratie, zij zullen niet reageren op e-mails naar aanleiding van deze communicatie update.

 

Blijf gezond!

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Zwembad Jekerdal 

Laatste nieuws

UPDATE Coronavirus (COVID-19)

15 mei 2020

Beste leden,

Afgelopen vrijdag 8 mei is het¬†protocol ‚ÄúVerantwoord Zwemmen‚Ä̬†gepubliceerd. Dit protocol is tot stand gekomen en opgesteld door de samenwerkende partijen in de zwembranche, in samenspraak met het RIVM.¬†Het protocol zorgt ervoor dat daar waar mogelijk ‚Äď onder strikte voorwaarden – weer op een veilige en verantwoorde manier kan worden genoten van de zwemsport/zwembaden. Alle zwembadinrichtingen zullen zich moeten houden aan deze voorwaarden en zullen hier ook op moeten handhaven.

Zwembad Jekerdal zal pas open kunnen als de benodigde maatregelen die hiervoor getroffen dienen te worden realiseerbaar zijn, en als de gezondheid van iedereen die ons zwembad bezoekt afdoende is gewaarborgd.¬†Als bestuur zijn wij aan het bekijken hoe wij als Zwembad Jekerdal ‚Äď opererende met uitsluitend vrijwilligers – aan de strikte voorwaarden kunnen voldoen. Wij merken hierbij op dat veiligheid voor eenieder en draagvlak van onze actieve vrijwilligers en leden voorop staat.

Rekening houdende met bovenstaande verwachten wij dat een eventuele opening niet eerder zal plaatsvinden dan aanvang juli. Wij streven ernaar om een definitief besluit midden juni met jullie te delen. Als er tussentijds nieuws is melden we dit.

De vrijwilligersdiensten gedurende de sluiting komen derhalve te vervallen.
Wanneer het zwembad weer open gaat, zijn vanaf dat moment de ingeroosterde leden ook weer verplicht om hun diensten in te vervullen.

Hartelijke groet,
Het bestuur van Vereniging Zwembad Jekerdal

UPDATE Coronavirus (COVID-19)

7 mei 2020

Beste leden,
Gisteren heeft de overheid haar ‚Äúcorona-routekaart‚ÄĚ voor de komende maanden gepresenteerd. Op hoofdlijnen is toegelicht hoe Nederland langzaam uit de intelligente lockdown zal komen. Als Zwembad Jekerdal volgen we deze ontwikkeling op de voet, meer specifiek bekijken welke gevolgen de nieuwe – nog te publiceren – richtlijnen hebben voor ons recreatieve zwembad. Op dit moment zijn nog veel zaken onduidelijk en kunnen wij nog geen antwoord geven over een (eventuele) opening en zo ja, wanneer en onder welke voorwaarden. De komende dagen hopen wij hier meer duidelijkheid over te krijgen en zullen wij dit ook zo spoedig mogelijk met jullie communiceren. Wij willen wederom een weloverwogen besluit nemen, waarbij het respecteren van de richtlijnen, veiligheid en draagvlak voorop staan.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Zwembad Jekerdal

Zwembad Jekerdal