0 leden aanwezig op 21-02 15:30

Welkom bij Zwembad Jekerdal!

Welkom op de website van Vereniging Zwembad Jekerdal. Deze vereniging heeft tot doel het beschikbaar stellen van de zwemfaciliteiten in het stadspark in Maastricht aan haar leden.

geen pas = geen toegang = geen discussie aan de poort

 

 

Laatste nieuws

Nieuw seizoen 2017

De opzeggingstermijn voor het seizoen 2017 is verlopen.

De ledenadministratie is nu druk doende om een aantal gezinnen van de wachtlijst gelukkig te maken met hun definitieve lidmaatschap.

Nogmaals willen wij mensen die op de wachtlijst staan streng adviseren om hun e-mailadres up-to-date te houden.
Ook dit jaar bleken er e-mailadressen en telefoonnummers in de wachtlijst te staan die niet meer kloppen. Hierdoor ontstaat voor de vrijwilligers van de ledenadministratie een hoop extra werk om deze wachtlijstleden alsnog te kunnen bereiken.
Ook voor de leden in het definitieve ledenbestand is het belangrijk dat hun e-mailadres ten alle tijden up-to-date is.
Een ieder kan dit zelf verwerken in haar/zijn wachtlijstpagina c.q. persoonlijke pagina door in te loggen via de website.

Mocht u er echt niet uitkomen dan is de ledenadministratie ten alle tijden bereid u daarbij te adviseren c.q te helpen.
Dit kan per e-mail aan ledenadmin@jekerdal.nl

ALV najaar 2016

De ALV van het najaar 2016 is op maandag 21 november om 20:00 uur in hostel StayOkay, Maasboulevard 101 in Maastricht.

Opschoning van “Winnie de Poeh” toegangspassen

In 2016 gaan we een flinke opschoning doorvoeren voor leden met een “Winnie de Poeh” toegangspas. Deze passen zijn voor kinderen tot en met 5 jaar. Afgelopen jaar is er gefraudeerd met deze pasjes en we zullen in in 2016 strenger bij de deur controleren op leeftijd en het legitieme bezit van een pasje met of zonder foto.
Het verzoek om dus hier aan te denken om onnodige discussie bij te deur te voorkomen.

Mocht er iemand in uw huishouden ouder zijn dan 5 jaar en in het bezit van een pas met een Winny de Poeh foto, dan verzoeken we u om een nieuwe foto te uploaden via de persoonlijke pagina. U kunt dan een nieuwe pas met de recente foto komen ophalen tijdens het hiervoor extra ingelaste spreekuur of een van de reguliere spreekuren.

Dank voor jullie hulp!