2 leden aanwezig op 15-09 18:23
Laatst gemeten watertemperatuur: 20.1 °C op 15-09 18:33

Welkom bij Zwembad Jekerdal!

Welkom op de website van Vereniging Zwembad Jekerdal. Deze vereniging heeft tot doel het beschikbaar stellen van de zwemfaciliteiten in het stadspark in Maastricht aan haar leden.
 

Kalender!

Op de kalender vindt u alle openingstijden van de ledenadministratie en de introductiekaarten verkoop.
Let op! Ledenadministratie en introductiekaarten verkoop zijn gescheiden.
De ledenadministratie is op woensdag 24 juli gesloten!!

geen pas = geen toegang = geen discussie aan de poort

 

Opzeggen lidmaatschap:

Mocht u geen gebruik meer willen maken van uw lidmaatschap dan dient u voor 31 december 2019 op te zeggen. De opzeggingen gelden vanaf seizoen 2020.
Dit kan per e-mail naar ledenadmin@jekerdal.nl.
Geef duidelijk aan om welk huishoudennummer en welke lidnummers het gaat.

geen pas = geen toegang = geen discussie aan de poort

 

Zijn uw gegevens nog up-to-date

Helaas constateren we dat niet alle leden hun gegevens op orde hebben. Pasjes van kinderen ouder dan 5 jaar zonder pasfoto maar met een Winnie de Poe afbeelding of onherkenbare pasfoto’s. Maar ook zijn er leden die nog niet betaald hebben.
Wij willen geen discussie aan de poort, ook daar zitten vrijwilligers, daarom worden de pasjes INGENOMEN als ze niet meer geldig zijn.
Alles over de aanvraag van nieuwe pasjes vindt u op deze site.

Notulen ALV maandag 14 mei 2018

 

Laatste nieuws

Incasso mislukt of gestorneerd, wat nu?

Huishoudens waarvan de contributie inning niet in orde is zullen automatisch op non actief gezet worden, en via de email geïnformeerd worden. Indien u wilt storneren dan graag contact opnemen met de leden administratie voor een toelichting.

Geen geld meer overmaken want we controleren de bankrekening niet meer iedere week. Het verzoek is om dan op het spreekuur de contributie te komen voldoen.

Nieuw seizoen 2019

De mensen die nu nog op de wachtlijst staan willen wij streng adviseren om hun e-mailadres up-to-date te houden.
Ook dit jaar bleken er e-mailadressen en telefoonnummers in de wachtlijst voor te komen die niet meer kloppen. Hierdoor ontstaat voor de vrijwilligers van de ledenadministratie een hoop extra werk om deze wachtlijstleden alsnog te kunnen bereiken. Wanneer wij geen contact met u kunnen maken, zullen uw gegevens op de wachtlijst worden bevroren.
Ook voor de leden in het definitieve ledenbestand is het belangrijk dat hun e-mailadres ten alle tijden up-to-date is.
Een ieder kan dit zelf verwerken in haar/zijn wachtlijstpagina c.q. persoonlijke pagina door in te loggen via de website.

Mocht u er echt niet uitkomen dan is de ledenadministratie ten alle tijden bereid u daarbij te adviseren c.q te helpen.
Dit kan per e-mail aan <ledenadmin@jekerdal.nl>

 

Wat kost een nieuwe toegangspas?

Bij nieuwe pasfoto, nieuw Huishoudennummer (na afsplitsing), verlies, diefstal of beschadiging van het toegangspasje is de vervangingsprijs 5 euro. (alleen pinnen).
Dit geldt niet voor kinderen die een “Winnie de Poeh” foto hebben en hiervoor een pasje met eigen foto wensen. Nieuwe pasjes voor deze kinderen blijven gratis.

Zwembad Jekerdal