Welkom bij Zwembad Jekerdal!

Welkom op de website van Vereniging Zwembad Jekerdal. Deze vereniging heeft tot doel het beschikbaar stellen van de zwemfaciliteiten in het stadspark in Maastricht aan haar leden.

geen pas = geen toegang = geen discussie aan de poort

Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor een recente pasfoto op het pasje. Aan de poort komen wij nog steeds pasjes tegen met een foto van een 7 jarige die inmiddels zo rond de 20 jaar is.
Deze pasjes mogen door de poortcontrole worden ingenomen! U kunt zelf pasfoto’s uploaden, die na goedkeuring op het pasje worden geplaatst. Deze nieuwe pasjes kunt u à raison van € 5,00 tijdens de ledenspreekuren laten uitprinten.

Het seizoen 2017 zit er weer op.

Na het hondenzwemmen op 24 september jl. is het bad voor seizoen 2017 definitief gesloten. Wij hopen dat u dit seizoen genoten hebt van ons zwembad en hopen u volgend seizoen weer te mogen ontvangen.

Opzeggen lidmaatschap:

Mocht u geen gebruik meer willen maken van uw lidmaatschap dan dient u voor 31 december 2017 op te zeggen. Dit kan per e-mail naar ledenadmin@jekerdal.nl.
Geef duidelijk aan om welk huishoudennummer en welke lidnummers het gaat.

Openingstijden seizoen 2018:

Wanneer de gegevens voor het nieuwe seizoen bekend zijn zullen wij dit zo spoedig mogelijk hier vermelden.

 

 

Laatste nieuws

ALV najaar 2017

U bent van harte uitgenodigd voor de half-jaarlijkse Algemene Leden Vergadering,
op maandag 27 november om 20:00 uur.

Locatie is in het Stay Okay,
Maasboulevard 101 in Maastricht.

Incasso mislukt of gestorneerd, wat nu?

Huishoudens waarvan de contributie inning niet in orde is zullen automatisch op non actief gezet worden, en via de email geïnformeerd worden. Indien u wilt storneren dan graag contact opnemen met de leden administratie voor een toelichting.

Geen geld meer overmaken want we controleren de bankrekening niet meer iedere week. Het verzoek is om dan op het spreekuur de contributie te komen voldoen.

Pasjes met verouderde foto’s

Tijdens de controle van de pasjes aan de poort zien wij regelmatig sterk verouderde pasfoto’s. Jong volwassenen komen aanzetten met een pasje waarop een net opgroeiende puber staat afgebeeld. Deze pasjes mogen de controleurs aan de poort innemen wanneer zij dat nodig achten.
U kunt zelf de meest recente officiële pasfoto uploaden via uw persoonlijke pagina. De ledenadministratie zal deze foto’s bekijken en goed- of afkeuren wanneer dat nodig is.

 

Waar moet een pasfoto aan voldoen:

1. De foto moet goed lijken en van recente datum zijn.
2. Het volledige gezicht moet recht van voren (frontaal gelijk een pasfoto) goed zichtbaar zijn
3. Beide ogen moeten zichtbaar zijn, geen zonnebril.
4. Geen hoofdbedekking
5. De foto moet scherp zijn en van goede kwaliteit
6. Liefst een neutrale, lichte achtergrond
7. De foto moet in *.jpeg , *.jpg of *.png formaat zijn