Laatst gemeten watertemperatuur: 9.1 °C op 22-02 08:14

Welkom bij Zwembad Jekerdal!

Welkom op de website van Vereniging Zwembad Jekerdal. Deze vereniging heeft tot doel het beschikbaar stellen van de zwemfaciliteiten in het stadspark in Maastricht aan haar leden.

geen pas = geen toegang = geen discussie aan de poort

 

Kalender!

Zodra wij het seizoen 2020 gaan starten, wordt de kalender weer bijgewerkt.

geen pas = geen toegang = geen discussie aan de poort

 

Opzeggen lidmaatschap:

Opzeggen voor dit seizoen (2020) is niet meer mogelijk. Alle systemen voor dit seizoen zijn reeds opgestart.
Nieuwe opzeggingen gaan in voor seizoen 2021.
Dit kan per e-mail naar ledenadmin@jekerdal.nl.
Geef duidelijk aan om welk huishoudennummer en om welke lidnummers het gaat.

geen pas = geen toegang = geen discussie aan de poort

 

Zijn uw gegevens nog up-to-date

Wachtlijst:
Contactgegevens mensen op de wachtlijst. Door verouderde gegevens kunnen wij sommige mensen niet bereiken. Daardoor kunt u kans op toetreding missen.
Het komt nog regelmatig voor dat e-mails van mensen op de wachtlijst niet meer actief zijn. Ook telefoonnummers die niet meer kloppen.

Leden:
Helaas constateren we ook dat niet alle leden hun gegevens op orde hebben. Pasjes van kinderen ouder dan 5 jaar zonder pasfoto maar met een Winnie de Poe afbeelding of onherkenbare pasfoto’s. Probeer dat voor het komende seizoen 2020 op orde te hebben.
Wij willen geen discussie aan de poort, ook daar zitten vrijwilligers, daarom worden de pasjes INGENOMEN als ze niet meer geldig zijn.
Alles over de aanvraag van nieuwe pasjes vindt u op deze site.

 

Notulen ALV maandag 14 mei 2018

 

Laatste nieuws

Nieuw seizoen 2020

De mensen die nu nog op de wachtlijst staan willen wij streng adviseren om hun e-mailadres en telefoongegevens up-to-date te houden.
Ook dit jaar bleken er e-mailadressen en telefoonnummers in de wachtlijst voor te komen die niet meer kloppen. Hierdoor ontstaat voor de vrijwilligers van de ledenadministratie een hoop extra werk om deze wachtlijstleden alsnog te kunnen bereiken. Wanneer wij geen contact met u kunnen maken, zullen uw gegevens op de wachtlijst worden bevroren.
Ook voor de leden in het definitieve ledenbestand is het belangrijk dat hun e-mailadres ten alle tijden up-to-date is.
Een ieder kan dit zelf verwerken in haar/zijn wachtlijstpagina c.q. persoonlijke pagina door in te loggen via de website.

Mocht u er echt niet uitkomen dan is de ledenadministratie ten alle tijden bereid u daarbij te adviseren c.q te helpen.
Dit kan per e-mail aan <ledenadmin@jekerdal.nl>

 

Wat kost een nieuwe toegangspas?

Bij nieuwe pasfoto, nieuw Huishoudennummer (na afsplitsing), verlies, diefstal of beschadiging van het toegangspasje is de vervangingsprijs 5 euro. (alleen pinnen).
Dit geldt niet voor kinderen ( t/m 5 jaar) die een “Winnie de Poeh” foto hebben en vanaf hun 6e jaar een pasje met eigen foto nodig hebben. Nieuwe pasjes voor deze kinderen blijven gratis bij omzetten t/m hun 7e jaar. Na de 8 jarige leeftijd kost ook deze omwisseling 5 euro. Wees dus op tijd met het vervangen van deze pasjes.

Leden- en Wachtlijstadministratie. Zijn uw gegevens nog up to date?

Zijn uw gegevens nog up to date?

Als Leden- en Wachtlijstadministratie worden wij regelmatig geconfronteerd met verouderde gegevens. Telefoonnummers, e-mailadressen en rekeningnummers zijn veranderd en die wijzigingen zijn niet bij ons doorgegeven. Gevolg, u als lid bent voor ons onbereikbaar,  want uw gegevens zijn niet meer actueel. Voor een aantal leden heeft dat afgelopen jaar tot royement geleid en voor wachtlijstleden een gemiste kans om op de actieve lijst te komen.

Voorkom dus erger en zorg ervoor dat uw gegevens op uw persoonlijke pagina up tot date zijn en vooral blijven. Dat is uw verantwoordelijkheid en dat kunt  u helemaal zelf doen op uw persoonlijke ledenpagina. Controleer dus regelmatig of alles nog klopt.

Daarnaast komt het nog vaak voor dat kinderen, die de vijf jarige leeftijd zijn gepasseerd, nog steeds met een Winnie de Pooh foto op hun pasje binnenkomen. Deze pasjes moeten tijdens een van de ledenspreekuren voorzien worden van een gelijkende pasfoto.

Ook komen wij mensen tegen die zich op de wachtlijst inschrijven, maar vergeten hun inschrijfgeld te betalen. Let wel, de betalingsdatum geldt als definitieve inschrijving en niet het ontvangen van uw inschrijfformulier!!!
Is de betaling niet binnen 3 weken na ontvangst van uw inschrijfformulier op onze rekening gestort, dan worden uw gegevens van inschrijving weer verwijderd!!

De ledenadministratie
<ledenadmin@jekerdal.nl>

Zwembad Jekerdal